Vytlačiť túto stránku
pondelok, 11 február 2013 00:00

Mgr.Peter Šimkovič, náčelník MsP Vrútky: aj v malom meste má mestská polícia zmysel Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(17 hlasov)
Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Vrútky: aj v malom meste má mestská polícia zmysel Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Vrútky: aj v malom meste má mestská polícia zmysel

Druhá časť seriálu o činnosti mestských a obecných polícii v Turci sa bude týkať Vrútok, mesta, ktoré je križovatkou vlakovej aj autobusovej dopravy. Tak ako každé mesto, aj každá mestská a obecná polícia má svoje špecifiká. Od svojho vzniku prešla Mestská polícia vo Vrútkach rôznymi zmenami.

Ako by ste zhodnotili doterajší vývoj Mestskej polície vo Vrútkach?

"V začiatkoch sme mali len deviatich príslušníkov a služby do desiatej večer. Vzhľadom na veľký pohyb osôb a aj neprispôsobivé komunity na území Vrútok sa rozhodlo, že polícia bude mať nepretržitú prevádzku, to znamenalo aj rozšírenie počtu zamestnancov. V súčasnosti máme vo výkone štyri hliadky s celkovým počtom štrnásť príslušníkov. Ľudia to ocenili a postupom času sa na nás začali čoraz viac obracať s problémami, na ktoré narazili nie len cez deň ale aj v noci. 18. septembra 2006 sme zaviedli kamerový systém a chránené pracovisko. Všetky tieto aktivity viedli k profesionalizácii našej polície a jej efektívnej práci pri odhaľovaní priestupkov a trestných činov."

Chránené pracovisko - MsP Vrútky

Aké činnosti sa na chránenom pracovisku vykonávajú?

"V súčasnosti tu pracuje sedem zdravotne postihnutých žien a ich asistentka. Okrem administratívnej práce vykonávajú monitoring diania v meste a pomáhajú odhaľovať priestupky na úseku verejného poriadku či dopravy. V súčanosti máme k dispozícii dvanásť kamier. Ak pracovníčka zistí porušenie zákona, tak informuje hliadku na pochôdzke a táto zasiahne, či ide o fajčenie na zastávke, krádež kvetov alebo nesprávne parkovanie. Spolupracujeme aj s policajným zborom na odhaľovaní rôznej trestnej činnosti, kedy vieme vyhľadať informácie v archíve. Vďaka chránenému pracovisku tak dokážeme chrániť majetok obce a občanov."

Počíta sa v budúcnosti s rozšírením kamerového systému?

"Boli by sme radi, keby sa rozšíril, sú tu niektoré plochy, ktoré by sme ešte mali pokryť. V tejto otázke ale rozhoduje mesto, tieto zariadenia nie sú lacné a preto je jednou z možností ich postupné zakúpenie."

MsP Vrútky

Vrútky sú menšie mesto, mestská polícia tak môže rýchlo a efektívne zasiahnuť

"Áno, z určitého hľadiska to je výhoda. Pri pochôdzkach sa ale predovšetkým zameriavame na prevenciu, pretože ak vidno policajtov v meste, každý si uvedomí že nie je priestor na páchanie priestupkov. Naši ľudia sa vďaka kamerovému systému v centre môžu lepšie sústrediť na okrajové časti ako Karvaša a Bláhovca, kam patria aj chatové oblasti, ďalej je tu Hluchovo, Mexiko, dolné Vrútky. U nás sú osemhodinové pracovné zmeny, v rámci každej má príslušník vypracované príkazy a lokalitu, to sa počas dňa môže zmeniť na základe oznámení občanov."

Spomínali ste prevenciu, aké aktivity v tejto oblasti vykonávate?

"V rámci prevencie sa venujeme predovšetkým základným školám, kde otvárame témy ako alkohol, drogy, cigarety, spolunažívanie a podobne. Na prevenciu treba v súčasnej dobe klásť veľký dôraz. Výchovou detí a informovaním o týchto problémoch vieme pomôcť znížiť mieru páchania priestupkov a trestných činov. Musí to byť ale dlhodobý a efektívne pripravený proces, nestačí sa tomu venovať iba raz. Do týchto aktivít by sa mali aktívne zapájať aj rodičia a škola, pretože polícia je v podstate len orgánom, ktorá ich deti upozorní na možné následky. Z môjho hľadiska je preto dôležitý systém výchovy a spolupráce školy a rodičov."

Prevencia - MsP Vrútky

Čo je dôležité pre mestského policajta, aké by mal mať charakteristiky?

"Prioritou je profesionálny prístup, komunikácia a chuť pracovať. Pre mestskú políciu je okrem toho dôležité, aby kolegovia neodchádzali do iných zložiek policajného zboru a mali záujem na sebe pracovať dlhodobo u nás. Tým pádom bude aj ich činnosť vysoko profesionálna z hľadiska odpracovaných rokov. Snažíme sa tu vytvárať stabilizovaný systém s motivačným prostredím, je to samozrejme aj otázka platov a sociálneho zabezpečenia, to už ale závisí od súčasnej legislatívy."

Sociálne zabezpečenie môže teda ovplyvniť či mestský policajt odíde do policajnému zboru?

"V súčasnej podobe môže a aj ovplyvňuje. Policajný zbor, hasiči alebo záchranári majú inak postavené podmienky v sociálnom zabezpečení. Pritom mestský policajt sa svojou činnosťou v niektorých ohľadoch približuje alebo aj vykonáva rovnakú činnosť ako tieto zložky. Práve preto nám po dvoch troch rokoch kolegovia odchádzajú do policajného zboru. Myslím si, že keby sa tieto podmienky legislatívne zlepšili, dokážeme si udržať profesionálnych ľudí aj na viac rokov a pre nich to tiež bude motivačné. Ak majú v mestskej polícii pracovať profesionáli, potrebujú aj adekvátne ohodnotenie a musia to vedieť od začiatku, s tým ale súvisí aj výkon príslušníka, ktorý nezávisí len od výberu blokových pokút ale najmä vo vzťahu k občanovi."

MsP Vrútky

Nedávno sa vo Vrútkach inštaloval automatický parkovací systém, ako hodnotíte jeho zavedenie?

"O servis zariadení a parkovacie plochy sa stará spoločnosť Byvaterm. Z hľadiska organizácie parkovania bol tento krok pozitívny, nemôžem ale povedať, že by sa znížil počet pokút. Stále sú tu ľudia, ktorí si parkovací lístok nezakúpia."

Parkovanie je teda čiastočne vyriešené, čo druhý výrazný problém - bezdomovci?

"Toto už také jednoduché nebude. Je to problém celého Slovenska. Ide tu o zlú ekonomickú situáciu ľudí, ktorá tento problém tvorí. Mestá a obce by mohli vytvárať pre bezdomovcov priestory, podobne ako majú charitatívne organizácie, aby sa nezdržiavali v centrách miest alebo na staniciach. Všetko ale závisí na chcení alebo nechcení toho konkrétneho človeka, či využije miesto, ktoré mu je ponúknuté. Na druhej strane si ale musí uvedomiť, že nemôže porušovať zákon a znečisťovať verejné priestranstvo alebo vzbudzovať pohoršenie. Pokiaľ niečo také zistíme vo Vrútkach, tak rozhodne zasahujeme. Z hľadiska legislatívy ale veľké možnosti nemáme, môžeme to riešiť upozornením a dohováraním."

Rozhovor bol autorizovaný.

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky