Reklama
štvrtok, 17 september 2015 20:36

Ing. Janka Mikušáková: Turčania sa o vidiek príkladne starajú Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Ing. Janka Mikušáková: Turčania sa o vidiek príkladne starajú Ing. Janka Mikušáková: Turčania sa o vidiek príkladne starajú

Deň turčianskeho vidieka je už tradičné podujatie, ktoré sa tento rok uskutočnilo po šiesty raz. Blatnicu svojou návštevou 6. augusta poctilo opäť veľké množstvo priaznivcov tejto akcie, ktorí sa tešia na ďalší ročník. O tomto obľúbenom podujatí sme sa rozprávali s Ing. Jankou Mikušákovou, manažérkou Regionálnej rozvojovej agentúry Dolný Turiec (RRADT).

 

Ste manažérkou RRADT. Čo je hlavným cieľom tejto agentúry?

 

„RRADT so sídlom v Necpaloch má silné miesto medzi inštitúciami regionálneho rozvoja v Turci. Agentúra je už viac rokov členom Integrovanej siete RRA v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja. RRADT získala pre rok 2015 dotáciu na projekt „Spojme sily pre Turiec“ s územnou pôsobnosťou pre okresy Martin a Turčianske Teplice. Cieľom RRA Dolný Turiec je aktivizácia ekonomického a sociálneho potenciálu a rozvoja regiónu Turiec, okresy Martin a Turčianske Teplice, inštitucionálnym prepojením orgánov verejnej správy a územnej samosprávy, podnikateľského sektora a tretieho sektora.“

 

Ako konkrétne súvisí RRADT s Dňom turčianskeho vidieka?

 

„RRADT organizuje na podporu rozvoja regiónu toto podujatie každý rok. Deň turčianskeho vidiekasa uskutočnil 6.augusta 2015 už po šiestykrát a myslím, že malo mimoriadny úspech. Organizátorom uplynulých ročníkov bola  RRADT, ktorá začala toto podujatie organizovať s cieľom popularizovať a propagovať turčiansky vidiek. Prvé dva ročníky sa uskutočnili v Mošovciach a boli akousi „bodkou za Mošovským jarmokom“. RRADT v rámci spolupráce a koordinácie subjektov regionálneho rozvoja nadviazala v roku 2012 partnerskú spoluprácu s Turčianskou regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Tretí ročník DTV sa už uskutočnil v Blatnici a bol spojený s tradičnými dožinkami. K príprave podujatia sa každoročne hlásia a aktívne sa podieľajú obce regiónu, podnikateľské subjekty i zástupcovia tretieho sektora. Práve inštitucionálne prepojenie je dôležité pre regionálny rozvoj, a to je i úlohou RRA Dolný Turiec. Hlavným organizátorom tohtoročného 6.ročníka DTV bola už TRPPK a RRADT vystupovala v úlohe partnera podujatia z dôvodu, že RRADT zabezpečuje iné úlohy a podujatie  nedokázala finančne zabezpečiť, ale v konečnom dôsledku  aj preto, že ťažisková téma podujatia bola  vidiek a regionálne produkty, podpora turčianskych producentov...“

 

Keby ste mohli všeobecne zhodnotiť turčiansky vidiek, čo všetko sa doteraz podarilo zrealizovať?

 

„Turčiansky vidiek – to je 66 obcí, ktoré sa usilujú o to, aby kvalita života ich obyvateľov bola na udržateľnej úrovni a rástla. Veľmi pozitívne hodnotím úroveň partnerskej spolupráce. Obce si tvoria rozvojové plány (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí), vytvárajú mikroregionálne združenia, máme fungujúce ZMOT, v posledných rokoch sa aktivizujú územia s cieľom vytvoriť si verejnosúkromné partnerstvá, ktoré môžu po schválení ISRU získať štatút MAS (Miestna akčná skupina) a získať podporu z Programu rozvoja vidieka v rámci prístupu LEADER. Okrem tejto aktivizácie turčianskeho vidieka pozitívne vnímam aj presadzovanie sa našich turčianskych producentov kvalitných potravín na spotrebiteľskom trhu. Turčianski vidiek – to sú šikovní a múdri ľudia, ktorí nás reprezentujú v rámci národných súťaží (Dedina roka, Chotár roka, Vidiecka žena – Líderka roka, súťaže manažérov, farmárov...). V regióne vznikli aj našim pričinením organizácie, ktoré sa venujú podpore rozvoja vidieka a produktov z nášho regiónu (napr. Biobox, Tradičné je dobré, OZ Fatry v Turci a ďalšie).“

 

Ako vnímate súčasné postavenie tohto podujatia? Má na ľudí nejaký vplyv?

 

„Turčania sa o vidiek príkladne starajú. Chotáre sú čisté, obhospodarované, a to je aj jeden z predpokladov, aby sa na vidieku mohol rozvíjať vidiecky cestovný ruch. Ak k tomu priložíme kvalitné gastronomické a potravinárske produkty, nádherné prírodné prostredie a kultúrnohistorické dedičstvo, turčiansky vidiek má s prepojením sa na mestské centrá Martin, Turčianske Teplice a Vrútky všetky predpoklady, aby sa stal silným turistickým regiónom. V turčianskych obciach nezaznamenávame výrazný odliv obyvateľstva, skôr naopak, v posledných rokoch sa mnohé rozvíjajú pribúdajúcou IBV. Nevyhnutné však pre najbližšiu budúcnosť je zabezpečiť dopravné prepojenie vidieka s mestom, pre prílev investícii do regiónu je nevyhnutná dopravná dostupnosť a tá, žiaľ, v poslednom období kolabuje.“

 

Stretávate sa aj so zvýšeným záujmom ľudí prezentovať regionálne produkty a remeslá?

 

„Turčianski remeselníci sa prezentujú na rôznych podujatiach v regióne, ale úspešne reprezentujú náš región aj v zahraničí. Napríklad naši uznávaní remeselníci p. Balačinová z Košťian a p. Brxa nedávno reprezentovali Turiec, ale najmä Slovensko, na svetovej výstave EXPO Miláno. V rámci regiónu sa prezentácii remesiel systematicky venuje MSD a tam majú možnosť návštevníkom nielen prezentovať svoje remeselné výrobky, ale aj prakticky ukázať ich zručnosť. Prezentácií regionálnych potravinárskych a poľnohospodárskych produktov sa plánujeme v spolupráci s TRRPK venovať aj v budúcnosti. Medzi turčianske jedinečnosti, ktoré v súčasnosti v rámci projektu RRADT mapujeme, sme zaradili aj tradičné podujatia, kde je vytvorený priestor na prezentáciu – Mošovský jarmok, Hornoturčianske dožinky, Deň turčianskeho vidieka. Zaujímavé je aj celoslovenské podujatie Bačová cesta, do ktorého je prostredníctvom PD Turčianske Kľačany zapojený aj Turiec so svojimi vynikajúcimi  ovčiarskymi výrobkami.“

 

Ako by ste zhodnotili tohtoročné podujatie v Blatnici oproti predošlým ročníkom? Bol tento rok niečím výnimočný?

 

„Snažili sme sa organizačne zabezpečiť všetko tak, aby boli návštevníci spokojní. Počasie sa ovplyvniť nedá a trochu nás potrápilo, ako aj minulý rok. Aj napriek tomu bola návštevnosť na podujatí vysoká. DTV výnimočný ani nebol, program dňa a obsah podujatia bol pripravený tak, ako po minulé roky. Našou snahou bolo, aby sme prezentovali výlučne turčianske produkty, turčiansky folklór, turčianske obchodné firmy. Veľmi som rada, že sme do programu zaradili dychovku, potvrdilo sa, že ľudia majú radi aj tento žáner a Dychová hudba z Bystričky je jediná v Turci, ktorá sa takejto tvorbe venuje.“

 

Čo by sa z Vášho pohľadu mohlo na tomto podujatí zlepšiť? Na čo by ste sa chceli v budúcnosti zamerať?

 

„Podujatie je už svojou návštevnosťou a náročnosťou na technicko-organizačné zabezpečenie veľké  a jeho príprava si vyžaduje dlhé obdobie a dostatok financií. Zhodli sme sa na tom, že podujatie budeme organizovať aj v budúcnosti , ale najprv musíme zhodnotiť možnosti. No a určite pripravíme aj niečo nové, čím prilákame návštevníkov.“

 

Autor: Mgr. Lucia Ertľová © Autorské práva sú vyhradené

 

Mgr. Lucia Kuželová

Prispievateľka Turiec Online

Administratívna pracovníčka, Obecný úrad Kláštor pod Znievom.