Vytlačiť túto stránku
sobota, 04 máj 2013 00:00

Mgr. Igor Libo: kvalita výučby je náš prvoradý cieľ Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(19 hlasov)

Osemročné Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine sa zaradilo medzi dvadsiatku najlepších gymnázií na Slovensku - získalo devätnástu priečku. Do úvahy hodnotenia INEKO sa brali výsledky žiakov v externej časti maturity zo slovenského jazyka, matematiky, z angličtiny a nemčiny, ale aj počet absolventov na úradoch práce či ohodnotenie mimoriadnych výsledkov žiakov podľa metodiky ministerstva školstva.

 

Analytici vychádzali z verejne dostupných údajov za posledné štyri roky. Ohodnotili 79 percent všetkých gymnázií, teda 199 gymnázií v SR. Inštitút nehodnotil školy, ktoré mali pre štatistické zisťovanie za posledné štyri roky málo žiakov, napríklad menej ako 80 maturantov zo slovenčiny, angličtiny či nemčiny. Celkový počet gymnázií v SR je 252.

Gymnázium Jozefa Lettricha bolo založené v roku 1993. Postupom času sa v škole stabilizoval počet žiakov, ktorý nepresahuje 500. Škola má vybudované moderné odborné učebne prírodovedných predmetov, multimediálnu či jazykovú učebňu a tiež posilňovňu, kultúrnu sálu, minigalériu a multifunkčné ihrisko.

V budove sídli pobočka Turčianskej knižnice, súkromná jazyková škola Cambridge, jazyková škola Business English School a súkromná materská škola Lienka. Žiaci majú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí – najčastejšie v USA, Rakúsku, Veľkej Británii, Brazílii, Mexiku, Kanade. Od roku 2004  v rámci výmenných pobytov cez Rotary International navštevujú toto známe martinské gymnázium aj žiaci zo zahraničia. Veľkej obľube sa teší aj mimoškolská činnosť, tematické exkurzie, záujmové krúžky a práca v redakčnej rade školského časopisu. Úspech osemročného gymnázia v hodnotení INEKO ukázal, že škola má kvalitné renomé a vykročila správnym smerom v podpore a rozvoji vzdelávania mladých ľudí. Pri tejto príležitosti nám riaditeľ Mgr. Igor Libo poskytol aj nasledujúci rozhovor.

 

Ako hodnotíte výsledky štúdie INEKO, je tento spôsob hodnotenia objektívny?

"Samotná štúdia hodnotila posledné štyri roky a zameriavala sa na výsledky externej maturitnej skúšky. Výsledok nás samozrejme teší, napokon našich žiakov neustále pripravujú do života nielen profesionálni pedagógovia, ale sú tu aj rôzne mimoškolské a záujmové aktivity, ktoré dopĺňajú žiakom vedomosti a schopnosti. V prípade štúdie INEKO by sa možno dalo poukázať na systém, akým prebiehalo triedenie škôl do kategórii, v našej skupine boli naraz porovnávané aj bilingválne a štvorročné školy, takže výsledky neboli celkom jednoznačné. Napríklad pred nami sa nachádza v tabuľke až desať bilingválnych gymnázií, v ktorých sa žiaci pripravujú na maturity iným spôsobom ako u nás a sú to školy, ktoré majú výber žiakov z celého Slovenska. Pozitívnou správou ale je, že táto kategorizácia sa plánuje v budúcnosti oddeliť, hodnotenie INEKO tak bude prehľadnejšie."

 

Štúdia INEKO môže do školy prilákať viac žiakov, aká je v súčasnosti vaša spádová oblasť?

"Naši žiaci sú primárne z Martina a okolia, máme tu však aj deti zo Žiliny, Strečna, Turčianskych Teplíc, Krpelian a iných vzdialenejších obcí. Z Martina máme 290 z celkového počtu 470 žiakov."

 

Čo môže záujemca o štúdium alebo rodič vyčítať z výsledkov tejto štúdie?

"Cesta, ktorou sa uberáme už dlhé roky, ukazuje, že máme dobre nastavené podmienky. Sme orientovaní nielen na výsledky, všetko to je aj o prístupe a komunikácii. Aj z hľadiska počtu žiakov, ktorý by sme radi zachovali na maximálne 500, sa tu cítime ako jedna rodina. Svedčia o tom aj dobré vzťahy, ktoré tu máme. V minulosti boli požiadavky na rozšírenie počtu tried, ale z hľadiska nastaveného systému výučby, ktorý sa osvedčil, sme ich nerealizovali. Nie je to potrebné - podstatou je u nás kvalita nie kvantita."

 

Myslíte si, že osemročné gymnáziá budú mať stále priestor?

"Je pravdou, že problém osemročných gymnázií rezonuje v určitých obdobiach aj u nás. Je to v podstate taká sínusoida. Aktuálne vieme, že plány ministerstva jednoznačne počítajú so zachovaním tohto typu škôl, ale len pri dodržaní 5%-ného limitu v populačnom ročníku. S týmto návrhom súhlasím, pretože osemročná škola je konkrétnym a špecifickým typom, ktorý vyhovuje len niektorým žiakom. Napríklad teraz sa nám hlási 160 detí a berieme 56. Dôležité je a dokazuje to aj štúdia INEKO, že naša škola má výsledky a záujem o prijatie k nám je dlhodobý. To by malo byť prioritným parametrom na rozhodnutie, či školy ako my budú alebo nebudú existovať v ďalších rokoch. No a samozrejme problémom môže byť aj znižovanie normatívov... Keď klesnú finančné zdroje, potom sa môže ktorákoľvek škola dostať do neriešiteľnej situácie. Od januára 2013 bol na žiaka osemročného gymnázia v ročníku príma až kvarta znížený normatív tak, ako by bol žiakom základnej školy, a to vôbec nedáva zmysel. U nás majú žiaci iné predmety, čo si vyžaduje aj iné pomôcky, učebne či pedagogické metódy a prostriedky. Uvidíme teda, čo prinesie budúcnosť. Ako riaditeľ školy môžem garantovať, že kvalitu vzdelávania budeme udržiavať neustále na vysokej úrovni, to je náš prvoradý cieľ."


Autor: Matej Bórik © Rozhovor bol autorizovaný, autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky