pondelok, 11 júl 2022 16:25

MH Teplárenský holding, závod Martin je na prípadný nedostatok plynu pripravený Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(14 hlasov)
MH Teplárenský holding, závod Martin je na prípadný nedostatok plynu pripravený MH Teplárenský holding, závod Martin je na prípadný nedostatok plynu pripravený

MH Teplárenský holding (MHTH), závod Martin má za sebou projekt ekologizácie, ktorý priniesol do mesta definitívny koniec konvenčného spaľovania hnedého uhlia. V súvislosti s energetickou krízou však prichádza k nárastu cien plynu a drevnej štiepky. O tom, ako táto situácia môže zasiahnuť tepláreň v Martine, sme sa rozprávali s výrobným riaditeľom holdingu Viliamom Mrvečkom.

V Martine už dve zimné sezóny nespaľujete hnedé uhlie, aké výhody to prináša?

 

Počas zimnej prevádzky je nasadený kotol spaľujúci energetickú drevnú štiepku, spolu s novovybudovanými kogeneračnými jednotkami a špičkovými horúcovodnými kotlami. Táto kombinácia zdrojov vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla má výrazný vplyv na vypúšťané množstvo znečisťujúcich látok, a to nám ako prevádzkovateľovi dáva oveľa väčšiu flexibilitu nasadzovania výrobných zdrojov.               

 

Koľko ton uhlia sa teda nemuselo spáliť vďaka ekologizácii? Koľko objemu plynu ste potrebovali za poslednú sezónu (respektíve štiepky)?

 

V závode Martin sa za poslednú vykurovaciu sezónu (2019/2020), v ktorej sa spaľovalo hnedé uhlie spálilo približne 105-tisíc ton hnedého uhlia. Počas poslednej vykurovacej sezóny (2021/2022) sa v závode Martin spálilo približne 23 miliónov m3 zemného plynu a 71-tisíc ton energetickej drevnej štiepky.

 

V prípade, ak by došlo k výpadkom dodávok plynu, aké krízové scenáre má MHTH, a. s. pripravené?

 

Stratégia MH Teplárenského holdingu, závod Martin sa v zásade nemení. Krízové scenáre, ktoré máme pripravené sú postavené na spaľovaní energetickej drevnej štiepky a minimalizácii spotreby plynu. Plynárenstvo sa riadi tzv. regulačnými stupňami, z ktorých vyplýva, že dodávky tepla obyvateľstvu by boli obmedzované ako jedny z posledných, keďže zabezpečiť teplo pre obyvateľov je prioritou.

 

 

Našou snahou je, aby sme boli na Slovensku v maximálne možnej miere sebestační a využívali pri výrobe energií vo väčšej miere lokálne dostupné palivá ako sú napríklad biomasa, či tuhé alternatívne palivá. V každej z našich teplární je situácia iná, v závode v Martine okrem biomasy počítame aj s biometánom.

 

Ako rýchlo dokážete tieto scenáre aplikovať?

 

V prípade vyhlásenia regulačných stupňov sme schopní pristúpiť k obmedzovaniu spaľovania zemného plynu. Toto vieme zrealizovať v horizonte niekoľkých dní.

 

Aký vplyv môže mať zníženie dodávok plynu, prípadne ich výpadok na zmenu ceny v Martine?

 

MHTH veľmi pozorne sleduje vývoj na trhu s energiami, ceny ktorých neustále rastú a držia sa na historicky najvyšších hodnotách. To ovplyvňuje aj cenu drevnej štiepky, ktorá je vyššia. Preto sa  snažíme rokovať s dodávateľmi a zabezpečiť si túto komoditu v potrebnom množstve a prijateľnej cene. Nami podávané cenové rozhodnutia sa opierajú o reálne náklady, preto nie je možné presne vyčísliť do akej miery sa v budúcnosti odrazí táto situácia na cene tepla.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.