štvrtok, 07 november 2013 00:00

Ing. Roman ZÚBEK: ČSĽA vlastnila kedysi viac tankov ako samotné USA Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(16 hlasov)
ZŤS Martin T-55 AM1 ZŤS Martin T-55 AM1

Základný kameň závodu ťažkého strojárenstva, ktorý sa stal v tej dobe jedným z pilierov industrializácie Slovenska, bol v Martine položený v máji roku 1948. Závody dostali meno J. V. Stalina a predstavovali miesto nerozlučne späté s bojom proti kapitalistickému útlaku. Od roku 1952 sa práve sem, do Martina, na základe vládneho rozhodnutia, postupne prenáša výroba tankov z Prahy. O tankoch, ich vývoji, kvalitách i slabých miestach nám porozprával Ing. Roman ZÚBEK, predajca zbraní a munície z Martinskej spoločnosti MSM Martin s.r.o.

Aké bolo v minulosti postavenie zbrojárskeho priemyslu a kedy sa začala výroba v ZŤS Martin?

"V úvode musím konštatovať, že bývalé Československo patrilo v 80-tych rokoch k špičke svetových tankových veľmocí. Podľa vtedajších kritérií NATO, vlastnila ČSĽA v týchto rokoch viac tankov ako samotné USA! Veľkú zásluhu na tom mala samozrejme aj licenčná výroba tankov v bývalej ČSSR najmä v podniku ZŤS Martin. Výroba tankov z ČKD Praha sa presunula do závodu J. V. Stalina v Martine (neskôr ZŤS Martin) ešte počas roku 1952."

 

Aké druhy zbraní, tankov a vozidiel sa vyrábali v ZŤS Martin a do ktorých krajín sa exportovali?

"Najskôr to boli typy T-34/85 a koncom 50-tych rokov sa začala licenčná výroba typov T-54 a neskôr T-55. V 80-tych rokoch sa v ZŤS Martin úspešne rozbehla výroba modelu T-72, ktorá trvala až do zániku ZŤS Martin na prelome tisícročia. Všetky typy tankov boli exportované najmä do „záujmových oblastí Sovietskeho vplyvu“- Líbyi, Sýria, Libanon, India, Pakistan, Irán, krajiny Latinskej Ameriky a inde. Okrem bojových tankov boli vyvinuté a vyrábané aj niektoré špeciálne varianty ako MT-55, VT-72 a iné. "

Schéma T-34/85

 

Keď sa ukončila výroba v ZŤS, čo sa stalo s bojovou technikou, ktorá tu ostala?

"Výroba bojovej techniky bola postupne utlmovaná a posledné modely sa vyrábali už viac-menej na „objednávku“. To znamená, že nebola vyrábaná technika, ktorá by stála na sklade, ale každý vyrobený kus mal svojho odberateľa. Je síce pravdou, že po ukončení výroby v ZŤS Martin sa v objekte podniku nachádzalo značné množstvo rôznych súčiastok, ale tie sa postupne rozpredali ako náhradné diely k už predaným tankom."

 

Aká je životnosť tankov, ktoré používala ČSA, ČSĽA?

"Životnosť tankov je daná najmä oblasťou, kde sa prevádzkuje a hlavne starostlivosťou o jej bojaschopnosť. Je logické, že životnosť tanku prevádzkovaného v niektorej bojovo aktívnej krajine ako Irán, Irak, Sýria, Libanon bude relatívne nízka, lebo časté cvičenia a prevádzka vozidla majú veľký vplyv na túto životnosť . Na druhej strane tanky, ktoré väčšinu času strávia v kasárňach a len sporadicky „vybehnú“ na cvičisko, majú ďaleko vyššiu životnosť. Príkladom môže byť aj technika bývalej ČSĽA, ktorá je schopná po technickej stránke plniť bojové úlohy aj v súčasnosti. Samozrejme nemôžeme brať v úvahu jej technologickú zaostalosť. Ako príklad môžem uviesť tanky T-72 vyrobené v rokoch 1985-1986 v ZŤS Martin, ktoré boli donedávna vo výzbroji súčasných OSSR."


Tank T-72 sa stále používa v bojových konfliktoch (Sýria - Damask)

 

Čo sa na tankoch najviac kazilo?

"Čo sa týka poruchovosti tankovej techniky, musím konštatovať, že sme na tom boli relatívne lepšie ako naši „nepriatelia“ na západe. Technika ruskej konštrukcie bola relatívne jednoduchá, ale zato účelná a účinná. Jednoduchosť konštrukcie pozitívne vplývala aj na jej poruchovosť. Veľkou výhodou bola aj skutočnosť, že veľký počet vznikajúcich závad na technike si vedela opraviť aj samotná posádka tanku, čo pozitívne vplývalo na bojaschopnosť tankov."

 

Do akej miery sa dala robiť údržba na bojisku?

"V tejto súvislosti treba spomenúť, že aj konštrukcia tankov bola koncipovaná tak, že keď tank opravovala posádka „v poli“, mohli vo veľkej miere využívať aj provizórne spôsoby opravy. Osobne som bol pri podobných núdzových opravách v poľných podmienkach, keď prestala fungovať napríklad elektroinštalácia v tanku a šikovný vodič tanku núdzovo prepojil 2-3 kábliky – a tank išiel ďalej. Dobre vycvičenej posádke tanku veľakrát stačilo k oprave svojej „mašiny“ zopár káblikov, hadíc, drôtov, kombinovaných klieští a neodmysliteľné tankové 10 kg kladivo aby dali tank do funkčného stavu."

 

Dokázala by vtedy vyrobená bojová technika odolať súčasnému nepriateľovi?

"Túto úvahu musíme rozdeliť do niekoľkých rovín. Je to hlavne technická prevaha, v druhom rade technologická prevaha a samozrejme aj vycvičenosť obsluhy danej techniky. Technická prevaha je hlavne o počte nasadenej bojovej techniky, technologická prevaha zasa o technologickej vyspelosti uvedenej zbrane, ale až 80 percent úspechu závisí na schopnostiach a vycvičenosti obsluhy tejto bojovej techniky. Napríklad protivládni vzbúrenci v Sýrii používajú modernú, technologicky vyspelú bojovú techniku, dodávanú prevažne z USA. Ich bojová efektivita je ale na relatívne nízkej úrovni, lebo vycvičenosť obsluhy týchto technologicky vyspelých zbraní je veľmi nízka a počty nasadených zbraní sú tiež malé. Na druhej strane Sýrska armáda proti nim používa relatívne zastaralé tanky T-72 (vo veľkej miere vyrobené aj v ZŤS Martin) a staršiu bojovú techniku. Nasadené počty (technická prevaha) a dobre vycvičené osádky tejto bojovej techniky majú ďaleko vyššiu bojovú efektivitu ako povstalci. Na základe toho sa nedá jednoznačne posúdiť, do akej miery je staršia bojová technika bojovo efektívna, ale dá sa povedať, že hlavne v lokálnych konfliktoch dokáže v dobrých rukách poriadne znepríjemniť život strane, proti ktorej je použitá."

Interiér T-72


 Ako pokročil vývoj vojenskej techniky?

"Vývoj bojovej techniky je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví priemyslu. Technický a vedecký vývoj napreduje čoraz rýchlejšie a práve najnovšie vedecko-technické novinky sú v prvom rade testované na vojenských systémoch. Technický pokrok sa primárne odzrkadľuje na modernizácii vojenskej techniky a to sekundárne ovplyvňuje zmenu vojenskej taktiky a vedenie vojenských operácií."

 

Ako sa rozdeľovala posádka tanku, čo všetko museli ovládať?

"Osádka tanku v povojnových modeloch bola spravidla 4-členná: veliteľ, vodič, strelec a nabíjač. Po zavedení Ruského modelu tanku T-72 sa u týchto strojov zredukovala osádka na 3 osoby: veliteľ, vodič a strelec. Úlohu nabíjača prevzal nabíjací automat umiestnený vo veži tanku. U osádky tanku musela fungovať určitá miera zastupiteľnosti. „Najhoršie“ na tom bol veliteľ, ktorý ako jediný musel ovládať všetky funkcie členov jeho osádky. Jeho zástupcom býval spravidla strelec. Nebolo však výnimkou, keď osádka tanku vzájomne ovládala všetky ostatné funkcie. V takto vycvičenej osádke bolo jednoduché pružne zabezpečovať vysokú bojovú pohotovosť vozidla aj v prípade výpadku niektorého člena osádky."

 

Je možné odkúpiť historickú techniku?

"Po zmene politického režimu v strednej a východnej Európe a následným „zbližovaním“ s krajinami na západ od nás, došlo aj k uvoľneniu postoja k vlastníctvu majetku, nevynímajúc vlastníctvo vojenskej techniky. V súčasnosti sa vlastníctvo takejto techniky stalo skoro bežnou záležitosťou života na Slovensku. Nie je výnimkou vidieť rôzne vojenské kluby a jednotlivcov „preháňať“ sa na T-34,T-55, alebo iných druhoch ťažkej bojovej techniky, hlavne počas ukážok bojov z čias 2. svetovej vojny. Uvedená technika je vo výbornej kondícii a v plne funkčnom stave."

 

Aké sú podmienky pre odkúpenie vojenských vozidiel?

"Na tomto mieste treba podotknúť, že uvedená bojová technika, aby sa mohla dostať do súkromných rúk, musí spĺňať určité zákonné normy platné na území SR. Najzákladnejšia požiadavka na takéto vozidlo je odborné znehodnotenie všetkých zbraní na tomto vozidle. V praxi to znamená, že uvedené tanky nie sú schopné ostrej streľby, lebo musia mať nefunkčné zbrane a ostatné špeciálne bojové systémy vozidla. Okrem toho s takýmto tankom sa majiteľ nemôže „preháňať“ na bežných komunikáciách, ale iba na vyhradených plochách počas špeciálnych ukážok, kedy to povoľujú miestne štátne orgány."

 

Aká je cena vozidiel a kde je možné ich zakúpiť?

"Ak kúpychtivý človek splní doteraz spomenuté podmienky, tak od kúpy tanku ho môže odradiť cena za vozidlo. Aj keby tento tank kúpil za „šrotovú“ cenu, tak pri hmotnosti tanku 38-42 ton ľahko dôjdeme k cene, ktorá je na úrovni novej limuzíny značky Mercedes. Ak ale predsa len záujemca nestratí chuť vlastniť tank, alebo iné bojové vozidlo, môže sa kedykoľvek obrátiť na predajcov firmy MSM Martin s.r.o., ktorí mu radi pomôžu splniť jeho sen."

 

Autor: Mira Kováčová a Ing. Roman ZÚBEK - predajca zbraní a munície MSM Martin s.r.o. © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn