piatok, 08 november 2013 00:00

Miriam Migátová: Vrútočan má mnoho aktívnych prispievateľov Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(11 hlasov)
Miriam Migátová: Vrútočan má mnoho aktívnych prispievateľov Miriam Migátová: Vrútočan má mnoho aktívnych prispievateľov

Miriam Migátová vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Od roku 2006 externe pracuje v žilinskom v Rádiu Frontinus. Za osem rokov si v rádiu prešla mnohými reláciami, ale najradšej moderovala ranné vysielanie a sobotné predpoludnie. V súčasnosti kvôli pracovnej vyťaženosti už len moderuje jednu z najpočúvanejších relácii Naši Vaši Jubilanti. Je členka Slovenského syndikátu novinárov a nedávno bola zvolená do výboru Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Žiline. Pracuje na Odbore kultúry a športu mesta Vrútky, kde je od roku 2012 redaktorkou časopisu Vrútočan a vedie kroniku mesta. Aktívne sleduje najmä regionálnu politiku, zaujíma sa o spoločenský život a kultúru.

Čo znamená Vrútočan ako médium pre Vrútky? Čo obsahuje a čo všetko sa s ním dá obsiahnuť?

"Vrútočan je v prvom rade lokálny časopis. To znamená, že mapuje život vo Vrútkach, vydávame ho pre ľudí, ktorí tu žijú. Prvé strany obsahujú aktivity, ktoré zabezpečuje mestský úrad. Keďže je rozdelený do rôznych sekcií ako napr. kultúra, šport, školstvo, spoločenská rubrika, aktuality, pozvánky, tak aj prispievateľmi sú jednotlivé organizácie z týchto oblastí. Za mesiac sú väčšinou zmapované najdôležitejšie veci, ktoré sa udiali vo Vrútkach. Snažíme sa, aby každá domácnosť dostala tento časopis bezplatne, vydáva sa v počte 3200 kusov."

 

Zlepšuje sa Vrútočan z hľadiska svojho vývoja?

"Kedysi tu fungovala väčšia redakcia, jednotlivé čísla obsahovali omnoho viac strán a časopis bol predajný. V súčasnosti činnosť redakcie zabezpečuje jeden pracovník - redaktorka, ktorá je zamestnancom mesta Vrútky.“

 

Čiže Vy máte na starosti tvorbu celého čísla?

"Áno. Som redaktorka, ktorá zozbiera všetky materiály, informácie a vytrieďuje ich. Na redakčnej rade sa následne schvaľujú predložené príspevky.“

 

A ako je to s aktívnymi Vrútočanmi?

"Máme pravidelných prispievateľov, väčšinou sú to školy a materské školy, ktoré nám každý mesiac vo veľkom počte posielajú svoje príspevky o aktivitách, ktoré mali v priebehu mesiaca. Nie všetky sa tam zmestia, keďže to nie je časopis len o školstve. Aktívny sú aj Vrútočania, ktorí posielajú do redakcie svoje príspevky. Ďalšou oblasťou je šport, záleží však od ročného obdobia. V tomto letnom dvojčísle sme mali až štyri strany športu. Toto sú také najpopulárnejšie strany."

 

Kto pripravuje korektúru a uzávierku?

"Väčšinu mám na starosti ja. Robím grafickú úpravu strán, niektoré veci sú už dodané. Máme aj jazykovú korektorku, ktorá číta a upravuje všetky texty. Sedemnásteho v mesiaci je uzávierka. Podľa môjho uváženia vyberiem príspevky aj fotografie a pripravím celé číslo na schválenie redakčnej rade."

 

Keďže Vrútočan je financovaný z rozpočtu mesta Vrútky, je tam ešte priestor na to, aby mohol narásť, rozšíriť sa?

"Štandardne je to 12 stranový časopis, ale nie je problém vydať vo výnimočných mesiacoch aj 16 stranové číslo. Teraz v lete vyšlo napr. dvojčíslo, ktoré obsahovalo dvadsať strán. Čiže je to flexibilné."

 

Kde sa tlačí Vrútočan?

"V Neoprinte vo Vrútkach, s ktorým máme dlhodobo dobrú spoluprácu."

 

A ako zabezpečujete roznos?

"Máme externých kolportérov, ktorí sa snažia v priebehu 48 hodín rozniesť číslo."

 

Akým spôsobom prebieha nasadzovanie textu časopisu? Používate nejaké počítačové programy?

"Používam program Adobe InDesign a fotky upravujem vo Photoshope."

 

Človek, ktorý zodpovedá za obsah teda musí ovládať Photoshop a Adobe InDesign?

"Áno, v podstate si číslo sama poskladám. Upravím fotky, vyberiem a rozložím texty, vyberiem typ písma, prípadne ho zmenším a podobne."

 

Ako dlho trvá príprava čísla od zadania podkladov až po vyhotovenie printového PDF súboru?

"Je to rôzne. Sú aktivity v mesiaci, o ktorých viem, že sa uskutočnia a takto si viem zadeliť prácu. Ak viem, že bude v mesiaci Mestské zastupiteľstvo, nechám si voľnú stranu a po jeho  zasadnutí musím túto časť spracovať. Školstvo zbieram celý mesiac. O mnohých podujatiach, ktoré sa uskutočnia vo Vrútkach viem dopredu, tak si tých dvanásť strán rozložím podľa jednotlivých rubrík, alebo sa zúčastním porady s prednostom úradu, ktorý ma informuje o aktivitách, ktoré sa vykonali, alebo sa budú pripravovať. Takže sa to robí priebežne. Týždeň po uzávierke by už  číslo malo byť pripravené na redakčnú radu."

 

Obsahuje Vrútočan priestor pre inzerciu? Sú vyčlenené nejaké konkrétne miesta?

"Nie sú vyčlenené konkrétne miesta, kde by mala byť inzercia, ale určite by sme ju nedali na titulnú stranu."

 

Príjem z inzercie je teda príjem mesta Vrútky?

"Áno. Máme schválený oficiálny cenník a podľa neho spoplatňujeme inzerciu. Poplatky sú príjmom mestského rozpočtu."

 

Aké sú teda náklady na vydanie čísla?

"Každý mesiac príde faktúra z Neoprintu, podľa toho, koľko strán číslo má. Štandardne pri dvanástich stranách je to do 600 EUR."

 

Dokáže inzercia pokryť náklady?

"Nie, inzercia je druhoradá, väčšinou mávame len jednu alebo dve mesačne. Mesto Vrútky vydáva tento časopis pre Vrútočanov, filozofiou nie je zisk. "

 

Keďže úzko spolupracujete s mestom, v prípade, že sa koná nejaké podujatie, ste tam fyzicky prítomná a pripravujete?

"Áno. Musím tam byť, fotím, pripravujem reportáž. Väčšinou tieto akcie spoluorganizujem, keďže pracujem na Odbore kultúry a športu."

 

Autor: Matej Bórik, Monika Botolová © Autorské práva sú vyhradené

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Výber redakcie