Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: Jesseniova lekárska fakulta

Na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa v piatok 13. marca 2015 uskutočnila Ošetrovateľská konferencia Alžbety Hanzlíkovej 2015. Za rozvoj univerzitného ošetrovateľstva tu bolo ocenených osem osobností, z nich päť z Jesseniovej lekárskej fakulty UK, ktoré si prebrali najvyššie ocenenie - Zlatú brošňu za zásluhy o rozvoj univerzitného ošetrovateľstva.

Univerzita tretieho veku (UTV), ktorá pôsobí pri Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine už viac ako 20 rokov, ponúka seniorom možnosť vzdelávania v dvoch študijných programoch. Vybrať si môžu trojročné štúdium v programe Všeobecná medicína alebo dvojročné štúdium nového študijného programu Starostlivosť o seniorov, ktorý spadá pod ústav ošetrovateľstva.

Univerzita Komenského v Bratislave udelila čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.) významnému svetovému biochemikovi Anthonymu Johnovi Turnerovi, profesorovi z University of Leeds.

V utorok 25. novembra, počas Dňa otvorených dverí, sprístupnila Jesseniova lekárska fakulta v Martine svoje priestory verejnosti, aby oboznámila priaznivcov lekárskej vedy so zaujímavými témami z medicínskeho prostredia, ako aj s moderným technológiami, ktoré umožňujú medikom pripravovať sa na ich zodpovedné povolanie. Na svoje si prišli školské kolektívy, dospelí a určite aj prípadní budúci záujemcovia o štúdium na fakulte.

V polovici októbra zrealizovali martinskí medici v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského a Simulačným centrom veľkú súťažnú akciu s názvom MedGames 2014.

Koncom septembra sa v žilinskom Auparku konal Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2014, o ktorého odbornú prípravu sa postarali vedeckí pracovníci zo Žilinskej univerzity v Žiline a z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (JLF UK). Festival, ktorý sa tento rok niesol v duchu motta „Veda je dobrodružstvo“ ponúkol vo viac ako 25 stánkoch množstvo pútavých tém a ukážok vedeckých činností.

nedeľa, 14 september 2014 00:00

Darovaný život v Amfiku

V dňoch 19. a 20. septembra 2014 organizuje Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLFUK, Univerzitná nemocnica Martin a OZ Darovaný život odborno-spoločenské podujatie pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva s názvom Darovaný život 2014.

Do druhej časti Rezidentského programu pod názvom Rezidenti v gescii Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR sa zapojí celkovo 183 záujemcov, 117 v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých a 66 v pediatrii. Ide o nových absolventov lekárskych fakúlt aj lekárov z praxe. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa MZ Martina Šoltésová.

Kardiochirurg a vysokoškolský pedagóg Pavol Šteiner bol realizátorom prvej operácie srdca na Slovensku. Od jeho úmrtia uplynie v stredu 4. júna 45 rokov.

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes už po osemnásty raz udelila Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov UK. O granty UK mohli aj tento rok požiadať mladí univerzitní pracovníci vo veku do 30 rokov.

Strana 8 z 10