Zobrazenie položiek podľa značky: Matica slovenská

Podujatie organizované pri príležitosti 151. výročia založenia Matice slovenskej a 20. výročia prijatia zákona o Martine ako Centre národnej kultúry Slovákov prinieslo vystúpenia súborov aj multižánrové koncerty.

V dňoch 1.až 3. augusta 2014 sa uskutočnia v Martine Národné matičné slávnosti, ktorými vyvrcholia oslavy 151. výročia založenia Matice slovenskej – najstaršej celonárodnej kultúrnej a vedeckej inštitúcie. Hlavnými organizátormi podujatia s rozmanitým programom sú Matica slovenská a Mesto Martin, s finančným prispením Ministerstva kultúry SR.

Počas letných mesiacov na návštevníkov Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice čaká výstava s názvom Z depozitu na svetlo, ktorá prináša výber mobiliárov niekoľkých slovenských spisovateľov a spisovateliek  uplynulého storočia. Expozícia venovaná Čajakovcom, Jozefovi Škultétymu, Jozefovi Cígerovi Hronskému, Maši Haľamovej a Zore Jesenskej má za cieľ priblížiť atmosféru doby, v ktorej tieto významné osobnosti slovenskej literatúry žili a tvorili.

V utorok 3. júna 2014 sa začal tradičný festival Slovesná jar, ktorý každoročne organizuje Matica slovenská. Tento rok je to už jeho 48. ročník a zároveň sa koná aj pri príležitosti 20. výročia prijatia zákona o Martine ako Centre národnej kultúry Slovákov. Ako prvé podujatie sa uskutočnila beseda Igora Váleka na Gymnáziu V. Paulínyho Tótha v Martine s názvom Martin v literatúre alebo literárny m(i)estopis.

Označené v

Na sto päťdesiate tretie výročie Memoranda slovenského národa, považovaného za základný dokument  politickej histórie nášho národa, zasadal piatykrát výbor Matice slovenskej vo svojom funkčnom období. Okrem riešenia vážnej ekonomickej situácie v ustanovizni, ďalších šetriacich opatrení na mzdách zamestnancov zvolili aj nového správcu Matice slovenskej. Stal sa ním Maroš Smolec, súčasný šéfredaktor Slovenských národných novín.

Označené v

Dvadsiatemu výročiu prijatia zákona o Martine ako centre národnej kultúry Slovákov bude venovaný 48. ročník Slovesnej jari – najstaršieho literárneho festivalu na Slovensku, ktorý sa uskutoční v Martine od 3. do 6. júna. TASR o tom informoval poverený riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej (MS) Marián Grupač.

Označené v
utorok, 06 máj 2014 21:57

Zvolávanie heligonkárov

Obec Valča, Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK sa podieľali na príprave podujatia Echo heligónky, ktoré sa nieslo uplynulou májovou sobotou vo Valči. Táto ojedinelá akcia sa po vydarenej minuloročnej premiére vďaka veľkému záujmu širokej verejnosti dočkala svojho pokračovania.

V Martine položili pred 150 rokmi základný kameň prvej budovy Matice slovenskej. Udalosť sa odohrala 6. apríla 1864. Prvá historická budova celonárodnej kultúrnej ustanovizne bola postavená podľa návrhu architekta Karola Horera staviteľom Jánom Nepomukom Bobulom.

Označené v

Od úmrtia pedagóga, publicistu, osvetového pracovníka a spoluzakladateľa Matice slovenskej (MS) Martina Čulena uplynie v piatok 24. januára 120 rokov. Martin Čulen bol popredný pedagóg a autor učebníc matematiky. Venoval sa osvetovej práci a prispieval do Národných novín, Obzoru, Pešťbudínskych vedomostí. Patril medzi aktívnych účastníkov národných kultúrnych podujatí, bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a členom konzistória Národných novín.

Označené v

Prvé tohoročné číslo najstaršieho literárneho periodika v Európe Slovenské pohľady prináša v úvodníku z pera predsedu Mariána Tkáča publicisticky sformulovanú koncepciu základných činností Matice slovenskej v tomto roku.

Označené v
Strana 5 z 11