Zobrazenie položiek podľa značky: Matica slovenská

Na ustanovujúcom zhromaždení v Bratislave obnovili Umelecký odbor Matice slovenskej (UO MS). Hlavným cieľom UO MS, tak ako aj v minulosti, je stretávanie sa a vzájomné spoznávanie tvorivých slovenských umelcov zo všetkých umeleckých oblastí.

Označené v

Literárny historik, spisovateľ, redaktor a doživotný správca Matice slovenskej Jozef Škultéty bol za svoje národné presvedčenie a aktivity v prospech Slovákov za Rakúsko-Uhorska šesťkrát vo väzení. V pondelok 25. novembra si pripomenieme 160. výročie jeho narodenia.

Matica slovenská v spolupráci s D MS organizuje v tomto roku celoslovenskú vianočnú súťaž určenú pre materské školy. Nakoľko poslaním materských škôl nie je len dopĺňanie rodinnej výchovy a rozvíjanie ich schopností, ale aj vzdelávanie a vytváranie ich vzťahu k prostredí v ktorom žijú, formovanie ich národného povedomia, vzťahu k vlasti, je spolupráca s nimi z pozície Matice slovenskej mimoriadne dôležitá. Aj preto organizujeme aj v tomto roku súťaž pre materské školy. Úlohou detí navštevujúcich materské školy je nakresliť, namaľovať alebo hocijakým iným spôsobom vytvoriť práce s tematikou Vianoc.

Označené v
utorok, 05 november 2013 00:00

Spoznávanie sv. Cyrila a Metoda – Martin

Pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej a 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie pripravila Matica slovenská projekt, ktorým si pripomenula históriu daných období. Zámerom projektu Spoznávanie sv. Cyrila a Metoda bolo predstaviť deťom osoby sv. Cyrila a Metoda a ich príchod na Veľkú Moravu prostredníctvom zábavných hier a súťaží. Cieľom projektu bola prezentácia Matice slovenskej smerom k najmenším deťom, výchova a vzdelávanie v oblasti slovenskej histórie, kultúry a umenia.

Označené v

Predsedom Matice slovenskej zostáva aj na ďalšie štvorročné volebné obdobie úradujúci šéf národnej ustanovizne Marián Tkáč. Rozhodlo o tom v piatkovom (18.10.) hlasovaní viac ako 500 delegátov valného zhromaždenia v Martine.

Označené v

Začiatkom augusta sme si pripomenuli Deň Matice slovenskej. V tomto období sa v Martine uskutočnili Národné matičné slávnosti, ktorými vyvrcholili oslavy 150. výročia založenia inštitúcie. Rok 2013 však neprináša len výročie ale aj voľbu nového predsedu. V rozhovore, ktorý uverejnila TASR, uvádza doterajší predseda MS Marián Tkáč, že Matica chýba vo verejnoprávnych médiách... aj keď tie regionálne sa zaujímajú viac, súčasný stav celkom nereflektuje požiadavky inštitúcie. Je pravdou, že médiá by sa mali viac zaujímať o dianie v matici a naopak. Rozhodli sme sa preto venovať matici výber štyridsať doposiaľ nepublikovaných fotografií z osláv, ktoré sa konali v auguste 2013.

Označené v
štvrtok, 17 október 2013 09:40

Má šancu Matica slovenská v treťom tisícročí?

Rozhovor s predsedom 150-ročnej Matice slovenskej Mariánom Tkáčom pred jej valným zhromaždením 18. a 19. októbra t. r. v Martine.

Prvýkrát v novodobej histórii Matice slovenskej (MS) zvolí jej Valné zhromaždenie predsedu, členov výboru a dozorného výboru na štvorročné obdobie, keďže doterajší mandát predsedu a vedenia MS bol trojročný. Valné zhromaždenie MS sa uskutoční v piatok 18. a v sobotu 19. októbra 2013 v Aule Magna Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

Označené v

Nového predsedu Matice slovenskej (MS), členov výboru a predsedu a členov dozorného výboru zvolí na Valnom zhromaždení MS vyše 500 delegátov, ktorí sa zídu v piatok 18. a v sobotu 19. októbra 2013 v Aule Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

Označené v

Urnu významného literárneho vedca, kritika, básnika a editora Viliama Marčoka, ktorý zomrel 7. mája 2013 v Bratislave, uložili dnes na Národnom cintoríne v Martine počas pietneho aktu, ktorý spoločne pripravili Slovenská národná knižnica, Literárne múzeum, mesto Martin, Spolok slovenských spisovateľov a Slovenský literárny ústav Matice slovenskej s rodinou zosnulého.

Strana 6 z 11