Zobrazenie položiek podľa značky: Obchodná akadémia Martin

Spoločnosť KABA Slovensko v spolupráci s OA v Martine v rámci projektu Erasmus + „Turiec do Európy, Európa do Turca 2016“ privítala v dňoch 22.5. 2017 – 2. 6. 2017 českých žiakov odboru cestovný ruch z Ústi nad Labem, ktorí vykonávali  zahraničnú prax v podnikoch CR v Martine.

Dňa 26. apríla 2017 sa dva tímy z Obchodnej akadémie v Martine zúčastnili 14. ročníka celoslovenskej súťaže študentských tímov v prezentácii regiónov Slovenska v OC Mirage v Žiline. Súťaž organizuje spoločnosť JA Slovensko, n. o. a tento rok na nej prezentovalo svoje nápady rekordných 46 tímov.

Projekt sa konal v dňoch 20.3. – 31.3.2017 v Ústí nad Labem a bol určený pre študentov odboru Služby v cestovnom ruchu. Zúčastnilo sa ho 10 študentov III. C a III. D triedy Obchodnej akadémie v Martine. Mobilita bola zameraná na zvýšenie praktických odborných znalostí študentov.

Projekt Erasmus + pod názvom Turiec do Európy , Európa do Turca“ umožnil desiatim žiačkam 3. ročníka odboru obchodná akadémia s profesorkou Margitou Vörösovou absolvovať ich povinnú dvojtýždňovú prax na vyššej odbornej škole Dudley College vo Veľkej Británii, kde naši študenti boli už po tretíkrát.

štvrtok, 20 apríl 2017 13:20

Obchodná akadémia učí podnikať medzinárodne

Obchodná akadémia v Martine finalizuje výstupy študentských prác v Erasmus+ projekte s názvom „The Key to Successful International Entrepreneurship“ (KSIE) (Kľúč k úspešnému medzinárodnému podnikaniu). Projekt vznikol na základe spolupráce stredných odborných škôl obchodného zamerania z troch partnerských miest – Martin (SR), Hoogeveen (Holandsko) a Jičín (ČR). Okrem škôl sú ďalšími, nemenej dôležitými partnermi mestské zastupiteľstvá a podnikateľské subjekty daných partnerských miest.

13. marca 2017 sa niektorí študenti predmetov aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu ale aj ostatní, ktorí mali záujem, zúčastnili originálnej online prednášky s názvom „MÁM PRODUKT, ALE AKO HO TERAZ PREDAŤ?“, ktorú zabezpečila spoločnosť JA Slovensko.

Študenti voliteľných predmetov aplikovaná ekonómia a podnikanie v cestovnom ruchu, ale aj ďalší aktívni študenti a niektorí učitelia sa so záujmom prihlásili do projektu Digitálna garáž, ktorý prináša spoločnosť Google a JA Slovensko.

Tím študentiek odboru služby v cestovnom ruchu s názvom OLIOA sa zodpovedne pripravuje na celoslovenskú súťaž Vitajte v našom regióne. Keďže chcú pripomenúť posolstvo a históriu Turčianskych olejkárov a šafraníkov mladým ľuďom a širokej verejnosti, navštívili Slovenské národné múzeum v Martine.

Študentky III. D triedy odboru služby v cestovnom ruchu Kristína Lacková, Natália Tarhajová a Alexandra Štrbová počas prázdninového víkendu nelenili a 25. februára 2017 sa zúčastnili prednášky Liečivá sila bylín, ktorú organizovali mladé členky spolku Živena v Martine.

9. februára 2017 sa dve šikovné žiačky III. C triedy Dominika Horňáčková a Lucia Bartošová zúčastnili celoslovenskej súťaže SOCIAL INNOVATION CAMP, ktorú organizovala spoločnosť JA Slovensko v hoteli Bratislava v Bratislave.

Strana 2 z 5