Zobrazenie položiek podľa značky: Viena International

Spoločnosť s dlhoročnou pôsobnosťou na trhu príjme do riadneho pracovného pomeru zamestnancov na pracovné pozície obsluha sústružníckeho CNC centra, obsluha troj a päť osého frézovacieho CNC centra a Obrábač kovov.

Označené v

Spoločnosť s dlhoročnou pôsobnosťou na trhu príjme do riadneho pracovného pomeru zamestnancov na pracovné pozície obsluha sústružníckeho CNC centra, obsluha troj a päť osého frézovacieho CNC centra a Obrábač kovov.

Označené v

Projekt duálne vzdelávanie umožňuje zamestnávateľom vychovať si študentov na konkrétnu pozíciu vo firme. Po skončení školy je tak žiak pripravený byť plnohodnotným zamestnancom.

Každá spoločnosť, ktorá chce rásť, navštevuje medzinárodné veľtrhy a buduje si dobré vzťahy s partnermi. Rovnako však dbá aj na návštevy veľtrhov pre študentov, vďaka ktorým získavajú študenti prehľad o pracovných príležitostiach a môžu spoznať bližšie aj filozofiu firmy. Po druhý raz sa na týchto podujatiach aktívne zúčastnila aj martinská strojárska spoločnosť VIENA INTERNATIONAL.

Označené v

Do strojového parku martinskej spoločnosti Viena International onedlho pribudnú nové obrábacie centrá, čím sa vytvorí priestor na nábor nových pracovníkov.

Označené v