Reklama
pondelok, 15 apríl 2013 19:00

SNK Zverejnila verejný odpočet za rok 2012

Slovenská národná knižnica zverejnila 15. apríla 2013 verený odpočet za uplynulý rok. Ako sa uvádza vo Výročnej správe, plnenie kontraktu, ktorý SNK uzavrela s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR), ako svojim zriaďovateľom, splnila, resp. vo viacerých prípadoch merateľné ukazovatele dokonca prekročila.

Nielen hudba, ale aj farby a tvary ponúkajú verejnosti svet videný očami jednej zo skupín, ktoré ho obývajú. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov predstaví Múzeum kultúry Rómov na Slovensku tvorbu dvoch amatérskych rómskych rezbárov – Dezidera Fertőa a Jaroslava Cicku.

Rozprávky Popoluška, O kocúrikovi s čižmičkama, Janko Palček a Konvalinky sa od piatku 12. apríla 2013 nachádzajú v zdigitalizovanej podobe na stránke Slovenskej národnej knižnice (SNK) www.dikda.eu. SNK rozprávky zdigitalizovala a sprístupnila v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

Kto v súčasnej dobe prechádza okolo kníhkupectva Panta Rhei v OC Tulip, nemôže si nevšimnúť krásny plagát vo výklade, ktorý je upútavkou na knihu Jozefa Tatára (1954) „Turčianske povesti“. V decembri minulého roka v Mošovciach uviedol autor do života v poradí už druhé vydanie, doplnené nádhernými ilustráciami. Knihu vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine.

Na Evanjelickú spojenú školu v Martine zavítali 10. apríla zástupkyne kultúrnej sekcie Japonského veľvyslanectva. Pani Tomoe Komatsu a PhDr. Zuzana Želinská, PhD. žiakom predstavili nielen Japonsko, ale aj jeho kultúru, písmo, kuchyňu či tradičné japonské náboženstvá. Žiaci mali možnosť vyskúšať si aj tradičný japonský odev.

streda, 10 apríl 2013 00:00

Najväčší kresťanský sviatok – Veľká noc Doporučený

Kresťania v Turci aj na celom svete začali v sobotu večer (31.marca) Veľkonočnou vigíliou sláviť veľkonočné obdobie. Veľkonočné „trojdnie“ začalo na Zelený štvrtok (28.marca), kedy sme si pripomenuli poslednú večeru Krista s učeníkmi, počas ktorej ustanovil sviatosť kňazstva a sviatosť Eucharistie. Po večeri sa s nimi odobral do Getsemanskej záhrady, kde ich poprosil, aby s ním bdeli a modlili sa, lebo vedel, že jeho zajatie je blízko. Učeníci však zaspali a Kristus ostal sám. Na znak jeho opustenosti sa v kostoloch obnažili všetky oltáre a stíchli všetky zvony aj organ.

pondelok, 08 apríl 2013 22:41

Osteoporóza - „Tichý zlodej kostí“ Doporučený

S cieľom vytvárania osvety, týkajúcej sa nielen prevencie, ale aj zlepšenia zdravotníckej a sociálnej starostlivosti o osteoporotických pacientov zorganizovala Slovenská únia proti osteoporóze, pobočka Martin v spolupráci s Turčianskou knižnicou 3. apríla 2013 prednášku na tému „Rehabilitácia pri osteoporóze“. Prednášala MUDr. Alena Kosorínska a o tom, že o tému bol veľký záujem svedčil do „poslednej stoličky“ naplnený Literárny klub v budove Turčianskej knižnice.

Región Turiec má jednu z najlepších vôd v strednej Európe. Zaujímalo nás, ako to vyzerá priamo v srdci vodného zdroja a čo predchádza tomu, aby sme doma pri otočení vodovodným kohútikom naplnili pohár zdravou pitnou vodou. Ďakujeme vedeniu Turčianských vodární za možnosť pripraviť tento článok a zvlášť ďakujeme pánovi Tiborovi Adamkovi, ktorý si našiel čas a pracoviskom nás previedol.