štvrtok, 27 december 2012 23:18

Deň otvorených dverí na Gymnáziu VPT Martin. Doporučený

Vianočný stromček - chémiaV piatok 21. decembra sa pred začiatkom prázdnin konal deň otvorených dverí na Gymnáziu Viliama Paulinyho–Tótha. Škola v súčasnosti patrí medzi najväčšie gymnáziá na Slovensku a má bohatú históriu. Aj keď martinské gymnázium prechádzalo od svojho vzniku mnohými premenami, je neustále späté s mestom Martin a regiónom Turiec.

V rámci programu celoživotného vzdelávania „Školské partnerstvá“ získala Evanjelická základná škola v Martine finančné prostriedky na realizáciu dvojročného projektu SECRET POWER MEDIA – „Tajná moc médií“. Partnermi v tomto multilaterálnom projekte sú školy zo Španielska,  Poľska, Švédska a Turecka. Žiaci sú do projektu zapojení v rámci vyučovacích hodín, ale aj mimo vyučovania.

Vo Vrútkach sa 23. decembra už po tretíkrát varila kapustnica pre ľudí bez domova. Podujatie bolo zorganizované pod záštitou primátora mesta Vrútky, Ing. Miroslava Mazúra a na počesť zakladateľa tejto myšlienky Lukáša Ďuranu, ktorý tragicky zahynul. Lukáš miloval život a mal rád ľudí. Podujatie sa nieslo v priateľskom duchu a kapustnica, na príprave sa ktorej podieľali aj kamaráti Lukáša, chutila naozaj výborne. Nasýtilo sa tu mnoho ľudí žijúcich v ťažkých podmienkach. Organizátori im poskytli aj odev z miestnej charity, teplý čaj, ovocie aj domáce koláčiky.


štvrtok, 20 december 2012 22:45

Podnikanie na vidieku: ako na to? Poradíme. Doporučený

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj zorganizovalo 18. decembra v Turčianskych Tepliciach informačný seminár na tému predaja domácich výrobkov z dvora priamo zákazníkovi. Stretlo sa tu viacero odborníkov, farmárov aj záujemcov o tento novodobý systém predaja a rozvoja farmárskych aktivít na vidieku.

piatok, 15 marec 2013 12:00

Ako sa čistí odpadová voda z Turca Doporučený

Prevedieme Vás areálom a predstavíme jednotlivé procesy a technologické zariadenia používané pri čistení odpadových vôd z Turca. Spracovanie dokumentárnej reportáže umožnila Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Hlavnou funkciou ČOV Vrútky je čistenie odpadových vôd z miest Martin, Vrútky a priľahlých obcí ako Lipovec, Sučany, Necpaly, Bystrička a iných.

Slovenská národná knižnica, Integrované konzervačné a digitalizačné pracovisko vo Vrútkach prekročilo hranicu 31 000 zdigitalizovaných kníh.  To je vlastne zároveň  počet  zdigitalizovaných objektov. Tu ale treba vysvetliť, že objektom môže byť kniha, ktorá má napríklad 350 strán, časopis,  ale objektom môže byť aj článok v novinách, ktorý má len pár riadkov. Digitalizácia jednotlivých objektov si teda vyžaduje rôzny čas.  Celkovo bude treba zdigitalizovať za SNK 1 400 000  objektov, z toho je 100 000 kníh.
Veľká kniha rozprávok pre najmenších.Kostol ako symbol.

17. decembra sa do Sučian poháhľalo množstvo záujemcov o štúdium. Počas akcie "Open Day 2012" boli pre žiakov aj rodičov pripravené rôzne prezentácie, diskusné fórum a prehliadka školy. Odvážnejší si mohli vyskúšať aj test podobný tomu z prijímacích skúšok. O záujme o podujatie svedčí aj vysoká účasť, ktorá prekročila viac ako 700 návštevníkov z celého Slovenska. Vysoký kredit školy a referencie od absolventov sú dôkazom toho, že gymnázium má profesionálnych pedagógov a k výučbe pristupuje zodpovedne a so záujmom pripraviť žiakov na ďalšie štúdium.

utorok, 18 december 2012 22:07

Medovníky spojili šesť inštitúcii! Doporučený

Občianske združenie Inštitút pre rozvoj osobnosti a ľudských zdrojov, o.z. vzniklo pri Evanjelickom cirkevnom zbore v Martine. Toto združenie uspelo v grantovom programe Nadácie Orange Darujte Vianoce 2012 s projektom „Radujme sa spoločne“, ktorého podstatou  je vzájomné zdieľanie a spoznávanie sa, budovanie priateľstva a medzigeneračných vzťahov.