Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: Evanjelická spojená škola Martin

streda, 29 november 2017 11:12

Študenti bubnovali za práva detí

Vyše 350 študentov Evanjelickej spojenej školy sa v sprievode učiteľov zhromaždilo v pondelok 20. novembra na Divadelnom námestí v Martine aby sa zapojili do 4. Ročníka celoslovenskej akcie Bubnovačky „Aby bolo deti lepšie počuť.“

pondelok, 30 október 2017 21:28

Nadácia KIA skrášlila evanjelickú školu

Školský areál Evanjelickej spojenej školy je od októbra krajší o bylinkovú špirálu, ktorej realizáciu podporila Nadácia KIA prostredníctvom poskytnutia grantu pre Nadáciu kresťanského vzdelávania.

utorok, 17 október 2017 15:21

Spojenie kultúr a jazykov na jednom mieste

Martin, Evanjelická spojená škola. Dňa 28. septembra 2017 sa uskutočnil druhý ročník akcie s názvom Večer jazykov a literatúry, počas ktorej študenti ESŠ pod vedením učiteľov pripravili a prezentovali bilingválne čítania v rôznych jazykoch, ku ktorými patrili nemecký, francúzsky, ruský, ale aj anglický a španielsky jazyk.

Študenti Evanjelického gymnázia v Martine Natália Volnová, Ondrej Uličný a Juraj Budai sú riešiteľmi deviateho ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom.

piatok, 18 august 2017 15:29

Američania v Komunitnom centre

Martin (17.08.2017) - Aj keď sú letné mesiace spojené s oddychom, dovolenkami a predovšetkým pre deti s dlhou prestávkou od povinného učenia, v Komunitnom centre na Bambuskách to tento rok úplne neplatilo. Dôležitosť vzdelávania a budovania lepších medziľudských vzťahov si pripomenuli aj tzv. Americkým týždňom.

V novej budove Evanjelickej spojenej školy bolo rušno aj počas leta. Jej triedy zaplnilo počas posledných dvoch júlových týždňov vyše 120 frekventantov z Martina a jeho blízkeho i vzdialeného okolia, ktorí sa prihlásili na konverzačný kurz angličtiny. Tieto kurzy sú súčasťou letnej ponuky podujatí Centra kresťanského vzdelávania, ktoré ich organizuje v spolupráci s dlhoročnými priateľmi a podporovateľmi z amerického cirkevného zboru New Heights.

Júlia Ozaniaková /18/ je študentkou maturitného ročníka Evanjelického gymnázia v Martine, no už vyše roka študuje v USA, kde ju nedávno prijali na prestížnu vysokú školu ConcordiaCollege. V krátkom rozhovore nám Júlia priblížila, čo všetko tomu predchádzalo a prečo sa v USA rozhodla ostať a pokračovať aj vo vysokoškolskom štúdiu.

Súčasťou projektu Evanjelickej spojenej školy s názvom STEM (science, technology, engineering, and mathematics), ktorého cieľom je prostredníctvom inovatívnych metód vzdelávania s využitím programovateľných robotických stavebníc získaných z grantu Nadácie KIA, podporiť talentovaných študentov školy, bola aj prezentácia programovateľných robotov pre deti z evanjelickej materskej školy, ktorú si pre nich pripravili študenti evanjelického gymnázia v rámci krúžku robotiky pod vedením pána učiteľa Martina Uhrína.

piatok, 26 máj 2017 13:44

Keď sme bicyklovali srdcom...

Evanjelická spojená škola venovala tohtoročný sociálny projekt Detskému domovu v Necpaloch. Išlo o pomoc deťom, či už materiálnu, finančnú alebo praktickú, ako napríklad doučovanie angličtiny.

Evanjelická spojená škola tento školský rok spustila dobrovoľnícky projekt It Don´t Matter if You Are Black or White. Jeho náplňou je terénna animátorská práca učiteľov a žiakov školy v Komunitnom centre Bambusky, s cieľom vytvárania podnetnejšieho voľnočasového prostredia pre rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a hľadanie mostov a priateľstiev medzi majoritným obyvateľstvom a segregovanou skupinou bývajúcou na periférii

Strana 3 z 10