Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: Evanjelická spojená škola Martin

Ísť na niekoľko týždňov za hranice krajiny, kultúry a predovšetkým vlastného pohodlia býva niekedy náročné. Vedia o tom už aj deviati študenti Evanjelického bilingválneho gymnázia v Martine, ktorí v hosťujúcich amerických rodinách strávili polovicu uplynulého leta.

Súčasťou vzdelávacieho procesu Evanjelickej spojenej školy je aj systematická pomoc žiakom pri výbere vhodnej budúcej školy a tým pádom aj ich životného povolania. Vzhľadom na prítomnosť lekárskej fakulty v našom meste je jednou z prirodzených možností profilácie študentov aj ich príprava pre tento druh štúdia.

Myšlienka postaviť školu, ktorá by na Memorandovom námestí v Martine poskytovala nielen kvalitné vzdelávanie, ale ktorá by zároveň formovala žiakov ku kresťanským hodnotám sa napĺňa. Svedčí o tom aj posviacka nových školských priestorov Evanjelickej spojenej školy v Martine (ďalej ESŠ), ktorá prebehala v práve zrekonštruovaných priestoroch v stredu, 28. októbra 2015.

Otto Vízner (*6. jún 1920,† 11. február 1990), ktorý pôsobil ako evanjelický kňaz, prekladateľ a katechéta je ďalšou osobnosťou slovenskej evanjelickej cirkvi , ktorú si študenti Evanjelického gymnázia v Martine vybrali s odporučením historika a bibliografa Doc. Miloša Kovačku na spracovanie v rámci aktuálneho ročníka projektu Nenápadní hrdinovia.

piatok, 16 október 2015 17:03

Gymnazista sa z pobytu v USA vrátil nadšený

Evanjelická spojená škola sa teší zo stále rastúcej medzinárodnej spolupráce školy so zahraničnými partnermi. Vďaka tomuto partnerstvu mohli deviati gymnazisti Evanjelického bilingválneho gymnázia v Martine už toto leto zažiť neobyčajný pobyt v rodinách a partnerských cirkevných zboroch v USA.

streda, 02 september 2015 23:39

Slávnostné otvorenie nových priestorov ESŠ

Doterajšia prevádzka v šiestich budovách ESŠ bola komplikovaná a z dlhodobého hľadiska neudržateľná. Ba čo viac, neumožňovala ďalší rast školy.Aj preto vedenie ESŠ pristúpilo k rozhodnutiu kúpiť historickú budovu Neografie a prerobiť ju na školu.Rekonštrukcia novej budovy sa naplno rozbehla v júli tohto roku.

Myšlienka postaviť školu, ktorá by na memorandovom námestí v Martine poskytovala nielen kvalitné vzdelávanie, ale ktorá by zároveň formovala žiakov v láske ku Kristovi, sa napĺňa. Viac ako 600 žiakov Evanjelickej spojenej školy, mnohí v doprovode svojich rodičov a starých rodičov, dnes vstúpili do chrámu, aby nový školský rok začali s prosbou o Božie požehnanie. Služby Božie pokračovali slávnostným otvorením nových školských priestorov!

Evanjelická spojená škola v Martine (ďalej ESŠ) začala svoju činnosť v roku 2004, kedy otvorila svoju prvú triedu.

Občianske združenie Proti korupcii vyhlásilo aj tento rok literárnu súťaž s názvom CHCEME ŽIVOT BEZ ÚPLATKOV A KORUPCIE. Druhého ročníka súťaže sa zúčastnili žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl a učilíšť z celého Slovenska.

Športové talenty na evanjelickej spojenej škole Matej a Mirko Mlynčekovci oslávia začiatkom októbra svoje 8 narodeniny. Bývajú v rodinnom dome v Sučanoch a obaja sa zhodujú na tom, že je výborné raz-dva vyjsť hneď von a hrať sa. „Od malička milujeme pohyb – zdedili sme ho po tatinovi, lebo on tiež celý život športuje a vedie nás aj k športu. Mamina sa zase o nás pekne stará, aby sme mali čo papať, keď prídeme vyhladovaní z tréningu“, hovoria s úsmevom bratia Mlynčekovci.

Strana 5 z 10