Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: Evanjelická spojená škola Martin

Znie priam neuveriteľne, že mladučká Janka Mižurová (10 rokov) je dnes už 7-násobnou majsterkou Slovenska v plávaní a víťazkou Slovenského pohára žiakov v kategórii mladšie žiačky pre rok 2014. Tak veľký úspech je ovocím vytrvalého tréningu, disciplíny a lásky k plávaniu, ktorá sa v Jankinom prípade rozvíja už od štyroch rokov. Pohľad do jej sveta prinášame v tomto rozhovore.

Kristína Jesenská je štrnásťročná majsterka Slovenska v triatlone, majsterka Slovenska v aquatlone (kombinácia plávania – 500 m a behu 5 km hneď po sebe), majsterka Slovenska v duatlone a majsterka Slovenska v behu na 1500 metrov. Čo stojí za tak veľkým úspechom tak mladej dievčiny? „Moja jediná záľuba je šport“ – odpovedá Kristínka.

Prvá zmienka o loptovej hre vo vode je v našich literárnych záznamoch uvedená k roku 1840.

V súčasnosti, kedy naše deti skôr siahnu po ovládači od televízie či počítači, sa ich pozornosť snažíme upriamiť na knihy a ich čítanie.

Medzi školskou výučbou dejepisu a pamäťou na úrovni rodiny, sociálnej skupiny či komunity vzniká v stredoeurópskych krajinách potenciálne napätie.

Projekt s názvom „Zemou inde predsa spolu“ je na Evanjelickej spojenej škole v Martine dobre známy ako ZIPS. V rámci projektu sú žiaci zapojení do rozličných aktivít, s cieľom lepšie rozumieť tomu, komu chcú aj tento rok pomáhať.

Na Evanjelickej spojenej škole je jednou z priorít vyučovacieho procesu rozšírené vyučovanie anglického jazyka, ktoré zabezpečujú tak slovenskí učitelia, ako aj zahraniční lektori. Angličtinu sa deti začínajú učiť už v škôlke a jej systematická výučba pokračuje už od 1. ročníka základnej škola až po bilingválne gymnázium. Škola je dlhodobo úspešná aj v európskych projektoch zameraných na rozvoj jazykovej zdatnosti žiakov i učiteľov.

Učiteľ Dušan Haško reprezentoval Evanjelickú spojenú školu v Martine ako jeden z piatich finalistov ceny za environmentálnu výchovu Živel, ktorou sa mimovládna nezisková organizácia Živica rozhodla v tomto roku vôbec po prvýkrát oceniť školy, ktoré dosahujú v oblasti environmentálnej výchovy vysoko nadpriemerné výsledky.

nedeľa, 19 október 2014 00:00

Evanjelická spojená škola - Škola pre život

Škola pre život je týždňový projekt zameraný na vyučovanie oblastí, dôležitých pre život mladého človeka. Knihy a poznámky nahrádzajú prezentácie, praktické ukážky, kvízy, aktivity, čiastočné projekty, hry a zážitkové učenie či diskusie. Žiaci piateho ročníka na Evanjelickej základnej školy v Martine, pre ktorých je Škola pre život určená, sa neučia vedomosti pre vedomosti, ale zameriavajú sa skôr na získanie zručností pre život.

V týždni od 22. do 26.9 sa žiaci a študenti Evanjelickej spojenej školy zúčastnili poznávacieho projektu Napime sa z Turčianskych prameňov. V spolupráci s Nadáciou Zdravá Turčianska záhradka sa priamo pri prameni Lazce, ktorý zásobuje pitnou vodou 70 tisíc obyvateľov okresu Martin, dozvedeli nielen viac informácií o najvýdatnejšom prameni pitnej vody v celom Turci, ale sa mohli priamo z neho napiť, a zažiť množstvo zábavných a vzdelávacích aktivít.

Strana 6 z 10