Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: Evanjelická spojená škola Martin

S prichádzajúcimi prázdninami sa blíži obdobie s vyššou frekvenciou nehôd, ktorých účastníkmi sú deti. Preto sa žiaci 1. stupňa na Evanjelickej spojenej škole v Martine už tradične v tomto období zúčastnili dopravnej výchovy.

Oslava učenia patrí na Evanjelickej spojenej škole v Martine medzi nesmierne obľúbené aktivity. Zameriava sa na ukážku schopností a zručností žiakov a ich následné predstavenie rodičom. Každá trieda si môže svoju „oslavu“ pripraviť podľa vlastných predstáv. Spoločne so svojimi rodičmi, a dokonca starými rodičmi či súrodencami strávili aj žiaci 6.A na Evanjelickej spojenej škole v Martine nezabudnuteľné popoludnie.

Tohtoročná Veľkonočná akadémia na Evanjelickej spojenej škole v Martine sa niesla v téme „Rodina je dar, ale...“. Touto témou chcela škola, jej pedagogický zbor aj desiatky študentov upozorniť na problém domáceho násilia, ktorému sa žiaci a študenti venovali v práve prebiehajúcom pôstnom období.

nedeľa, 13 apríl 2014 18:08

Dražba otrokov – vieme komu pomáhame

Evanjelická spojená škola v Martine sa s veľkou horlivosťou a nadšením pravidelne zapája do rôznych projektov zameraných na pomoc tým, ktorí to nemali v živote ľahké. V rámci pôstneho obdobia nie je ani tento rok výnimkou. Študenti evanjelického gymnázia sa rozhodli ale predsa pomôcť neštandardnou formou – dobrovoľne sa rozhodli byť otrokmi, aby mohli slúžiť iným a výťažok za svoju prácu venovať týraným matkám a deťom.

pondelok, 17 marec 2014 21:31

Pavol Uhorskai v projekte Nenápadní hrdinovia

Tento rok si Slovensko pripomenulo nedožité 95. narodeniny emeritného biskupa Pavla Uhorskaia. Jeho životný príbeh sa stal ústrednou témou jednej z prác, s ktorou sa martinská Evanjelická základná škola pred niekoľkými rokmi úspešne zapojila do projektu Nenápadní hrdinovia.

Začiatkom marca navštívili žiaci Evanjelickej spojenej školy v Martine občianske združenie Brieždenie z Kláštora pod Znievom, ktoré prevádzkuje zariadenie pre týrané matky s deťmi. Žiaci sa v doprovode pedagógov stretli a rozprávali s riaditeľkou zariadenia p. Magdalénou Fillovou. „Po rozhovore s pani Fillovou a po prehliadke objektu sme usúdili, že tentokrát budeme ako škola pomáhať práve im“, priblížila začiatok tohtoročného sociálneho projektu Evanjelickej spojenej školy v Martine školská spirituálka Janka Bosáková. Najnovší sociálny projekt predstavuje úspešné pokračovanie niekoľko rokov prebiehajúcej pomoci blížnym a núdznym.

Tému Vyčistenia chrámu na základe biblického textu z evanjelia podľa Jána nezaznela náhodou. Školská spirituálka Janka Bosáková žiakom Evanjelickej spojenej školy v Martine pripomenula potrebu vyčistiť si srdcia od zlého, od predsudkov či nevšímavosti, aby biblický príklad následne previazala so sociálnym projektom, ktorý sa v ESŠ začal  spolu s pôstnym obdobím.

Symbolicky, na Valentína, si žiaci a študenti Evanjelickej spojenej školy v Martine pripomenuli potrebu a význam lásky v ľudskom živote. V úvodných modlitbách žiaci poďakovali za spoločenstvo, ktoré majú vo svojej škole; za Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za ľudské hriechy a za silu, ktorú Boh dáva človeku nato, aby mohol a dokázal žiť podľa Božieho Slova.

Študent Evanjelického gymnázia v Martine Daniel Dulla vyhral juniorskú kategóriu v súťaži o najlepší rečnícky prejav v anglickom jazyku. Súťaž s názvom Speaker´s Corner bola usporiadaná pre študentov základných a stredných škôl a prebiehala na súkromnom gymnáziu v Žiline. Víťazstvo povzbudilo. Študenti ESŠ preto skúsili uspieť aj v ďalšej súťaži zameranej na angličtinu. Zúčastnili sa krajského kola štátnej súťaže v anglickom prejave, ktoré prebiehalo v Čadci.

Dňa  21. 11. 2013 sme mali tú česť prevziať v Bratislave Ceny Človeka za rok 2013, ktorú udelilo OZ Človek v ohrození Evanjelickej spojenej škole.

Strana 7 z 10