Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: Evanjelická spojená škola Martin

Na dnešných službách Božích sme sa pomyselne presunuli do roku 623 pred Kristom – do doby kráľa Joziáša. Pohľadom na jeho život a na jeho konanie nás previedol Bohdan Hroboň. Program s krásnou hudbou a zaujímavým divadielkom pre žiakov pripravili študenti 2. ročníka študijného programu Misijná práca s deťmi a mládežou, ktorý je akreditovaný na Žilinskej univerzite v Žiline.

štvrtok, 10 október 2013 00:00

Duel v diskusii žiakov o vstupe Slovenska do EÚ

Žiadna teória o povinných úlohách diskutérov, o význame diskusie v spoločnosti či typoch žánrov, kde sa diskusia môže uplatňovať. Tentokrát to v škole nebolo o teórii. Žiaci sa učili diskutovať naživo! Na Evanjelickej spojenej škole v Martine nie je vzdelávanie vždy len o teoretických vedomostiach. Práve naopak, žiaci aplikujú poznatky v praxi, pretože jedným z pilierov vzdelávania je zážitkové učenie. „Skutočne sa niečo naučíš robiť až vtedy, keď si to vyskúšaš!“ Aj preto sa žiaci zúčastnili netradičnej prednášky o debate a správnom debatovaní. 

Organizácia AWRC (Afghan Women Resource Centre) s ktorou spolupracuje nezisková organizácia Človek v ohrození a prostredníctom nej aj Evanjelická spojená škola v Martine zorganizovali v priebehu minulého školského roka zbierku, určenú na výstavu Inštitútu odborného vzdelávania v meste Čarikar, v provincii Parwan v Afganistane. V týchto dňoch sa tešíme z rastu budovy nového inštitútu.

Evanjelická spojená škola v Martine má v prvý školský deň jeden krásny zvyk – na prvých školských službách Božích všetci zhromaždení potleskom vítajú nových prvákov. Tento rok bola naša radosť z opätovného stretnutia ale ešte o niečo väčšia – zvučným potleskom sme vítali nových škôlkarov Evanjelickej materskej školy aj prvákov nového Evanjelického bilingválneho gymnázia.

Žiaci 2. stupňa Evanjelickej spojenej školy si v priebehu posledného týždňa školského vyučovania prezreli výstavu, ktorá vznikla pri príležitosti 25. výročia Sviečkovej manifestácie a V. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia, do ktorého sa už po štvrtý krát zapájajú aj žiaci 8. a 9. Ročníka.

Novinky pod nosom, to je názov internetového časopisu žiakov a učiteľov Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorý získal na vyhodnotení 10.ročníka súťaže Najlepší školský časopis 2013 v kategórii e-časopisy 1.miesto!

Vo štvrtok 13. júna sa stretli žiaci 3. ročníka Evanjelickej spojenej školy s pracovníkmi spoločnosti Brantner Fatra a vysadili do kruhového priestoru fontány na námesti S. H. Vajanského rôzne bylinky. Hoci je pre námestie spracovaný projekt na jeho rekonštrukciu, pre vysoké náklady sa s jej realizáciou v najbližšom čase neuvažuje. Pridrahá by bola iba samotná rekonštrukcia fontány. Nápad ako skrášliť nepoužívanú fontánu priniesol projekt Staráme sa o bylinky.

Vzdelávací program Viac ako peniaze ukončil školský rok celoslovenskou súťažou Innovation&creativity Camp, ktorej sa zúčastnili aj štyria žiaci 9.ročníka Evanjelickej spojenej školy v Martine. V utorok 4. júna v Bratislave takmer sto žiakov základných a stredných škôl riešilo výzvu na tému z bankového prostredia. Víťazmi sa stali žiaci Adriana Weinlichová (Bratislava), Jakub Vojt (Martin), Kristína Podobová (Topoľčany), Laura Gerendová (Košice), Roman Litwiak (Koš) so študentským účtom Young.

Žiaci Evanjelickej spojenej školy v Martine (ESŠ) navštívili minulý týždeň tretiu najväčšiu krajinu Európskej únie – Švédsko. Cieľom návštevy bola ďalšia spolupráca s partnerskou školou v meste Vasteras. Návšteva žiakov našej školy sa uskutočnila v rámci medzinárodného multilaterálneho projektu Comenius – „Tajná moc médií“, ktorý prebieha v rámci Programu celoživotného vzdelávania, ktorý zabezpečuje Európska komisia.

VIAC AKO PENIAZE je názov vzdelávacieho programu Junior Achievement Slovensko (JASR) a Slovenskej bankovej asociácie (SBA), ktorého cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančnému plánovaniu svojej budúcnosti. Aktuálnosť a potrebnosť takéhoto vzdelávania potvrdili aj výsledky vstupného testovania, kde zo 4000 testovaných žiakov základných a stredných škôl zapojených do tohto programu iba 4 % vyriešilo vstupný test úspešne.

Strana 8 z 10