Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: Evanjelická základná škola

Do svojho rodiska zavítal popredný odborník na didaktiku matematiky prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., ktorý s vybranými prvákmi a za účasti pedagógov Evanjelickej základnej školy v Martine absolvoval aj ukážkovú hodinu matematiky, po ktorej nasledovala diskusia s pedagógmi, rodičmi aj ďalšími hosťami.

Deň detí, ktorý už tradične pripravila EZŠ, sa tento rok podarilo organizátorom spojiť s ďalšou akciou určenou širokej verejnosti, ktorou boli Dni vody a slnka.

Bývalá učiteľka angličtiny na Evanjelickej základnej škole v Martine Janka Čížová pôsobila v minulom roku ako dobrovoľníčka v Centre Slovenskej katolíckej charity v Ugande, ktoré je súčasťou projektu Adopcia na diaľku. Hlavnou úlohou Centra je poskytnúť pomoc zraniteľným sirotám a polosirotám s HIV.

Evanjelická základná škola v Martine vznikla v roku 2004 a minulý školský rok k ďalšiemu štúdiu vyprevadila svojich prvých deviatakov. Teší sa mnohým úspešným žiakom, spokojným rodičom, rastúcej kvalite poskytovaného vzdelávania ale aj mnohým prvenstvám, ktorých zoznam každým dňom rastie. Ak rozmýšľate o prihlásení Vášho dieťaťa na Evanjelickú základnú školu a ešte stále nie ste úplne rozhodnutý, veríme že pripomenutie priorít a zásad školy, rovnako ako spomienka na uplynuté úspechy našich žiakov vás pri Vašom rozhodovaní povzbudia.

Cooking a culture je názov medzinárodného projektu, do ktorého je Evanjelická základná škola v Martine zapojená prostredníctvom partnerstva európskych škôl s názvom eTwinning. Projekt predstavuje jednoduchý a efektívny spôsob využívania informačných a komunikačných technológií pri tvorbe partnerstiev medzi školami z rôznych krajín Európy.

Noviny dnes poskytujú množstvo hĺbkových analýz, pretože aktuálne správy poskytuje rozhlas a televízia. V aktuálnosti sú preto denníky v porovnaní s televíziou alebo rozhlasom v nevýhode. Výhodou tlačených médií je ale ich schopnosť objasňovať udalosť a predstaviť čitateľom detailné súvislosti, načo už televízia alebo rozhlas nemajú vo vysielaní priestor. Najnovšie médium, internet, spája vlastnosti všetkých médií. Jeho dosah je nepredstaviteľný aj vďaka „friendom“, „statusom“, „lajkom“, „newsom“ a „eventom“, ktoré sa každý deň odohrávajú v jeho priestore...

štvrtok, 19 september 2013 23:07

Zo žiakov sa stávajú bádatelia v anglickom jazyku

Jedným z dôvodov, prečo je Evanjelická základná škola dlhodobo najkvalitnejšou a najžiadanejšou základnou školu v našom meste i regióne je aj jej snaha o integráciu anglického jazyka do vyučovania nejazykových predmetov. Konkrétnym výsledkom tejto snahy sú aj dva vyučovacie predmety, ktoré by ste na iných školách hľadali márne.  Jedná sa o predmet vedu v anglickom jazyku a predmet humanitné vedy v anglickom jazyku, ktoré sú súčasťou rozvrhu žiakov II. stupňa.

S radosťou a vďakou v srdci sme sa uplynulý víkend dívali na prielom desaťročného pôsobenia Evanjelickej základnej školy v Martine (EZŠ). Nielen žiaci a učitelia, ale aj rodičia a priatelia školy sa stretli, aby si počas slávnostnej akadémie pripomenuli vznik, rast a desaťročné pôsobenie školy v našom regióne aj na poli evanjelického školstva na Slovensku.

14. mája sa v Turčianskej knižnici konalo regionálne kolo celoslovenskej súťaže o titul Kráľ čitateľov. Žiaci z Martina a okolia vo veku od 10 do 12 rokov si zmerali sily v oblastiach blízkych všetkým, ktorí majú radi knihy.

pondelok, 11 marec 2013 23:00

Netradičné tvorivé dielne

Žiaci 3.A Evanjelickej spojenej školy navštívili v rámci aktivít pôstneho sociálneho projektu Domov sociálnych služieb Méta na Severe, kde absolvovali netradičné tvorivé dielne. Pod vedením terapeutky Martiny Remenárovej  a s pomocou tamojších klientov pracovali počas celého dopoludnia s hlinou, z ktorej vyrábali rôzne dekoratívne predmety.

Strana 1 z 2