Zobrazenie položiek podľa značky: Gymnázium VPT Martin

S novým školským rokom prišla na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine i zmena v podobe inovácie laboratória chémie. Kompletná výmena vybavenia, doplnenie počítačovej techniky poskytuje žiakom príjemné, moderné a v neposlednom rade i bezpečné priestory, v ktorých majú možnosť získať zručnosti v laboratórnej praxi, prepájať teóriu s praxou, overovať vedomosti aplikáciou do praktických činností.

Označené v
piatok, 01 november 2013 00:00

Brána do života na Gymnáziu VPT v Martine

V posledný októbrový pondelok sa otvorila na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine pomyselná brána do života. Podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc na tému Školské knižnice: Brána do života zorganizovali spoločnými silami učiteľky slovenčiny a študenti.

Označené v

Aj keď je druhá G z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha dobrý kolektív, žiaci sa rozhodli utužiť triedneho ducha spoločnou akciou. V piatok 19. apríla po vyučovaní sa s doprovodom pani triednej učiteľky vybrali navštíviť Turčiansku galériu v Martine. Hneď ako vstúpili do galérie, privítala ich pani Mužilová, ktorá previedla návštevu po priestoroch budovy a vysvetlila pripravené aktivity.

Žiakom na Gymnáziu Viliama Paulinyho - Tótha sa vďaka dobrému tréningu darí postupovať na najvyššie kolá športových súťaží. Už piaty krát za sebou sa im podarilo vybojovať si účasť na MSR v bedmintone. Dôvody na oslavu majú aj hádzanári, ktorí po dlhšom období opäť vytvorili dobrú partiu a vyhrali okres aj kraj, čo im zaručilo postup na MSR.

Označené v

Genrácia €uro je medzinárodná súťaž Eurosystému a v súčasnosti  je najprestížnejšou ekonomickou súťažou pre študentov stredných škôl na Slovensku. Jej vyhlasovateľom je Európska centrálna banka a organizujú ju jednotlivé centrálne banky v krajinách eurozóny, u nás Národná banka Slovenska. Zámerom súťaže je priblížiť študentom význam menovej politiky eurozóny a jej väzby na hospodárstvo ako celok.

Označené v

Žiacke konferencie patria k novodobým tradíciám vyučovania na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Predmetová komisia fyziky už trinásty rok organizovala pre záujemcov o fyziku z radov študentov školy fyzikálnu konferenciu, ktorá sa konala 21.marca 2013 na pôde školy. Podujatie je určené pre tých, ktorí chcú v budúcnosti fyziku študovať alebo ju k svojmu štúdiu budú bezprostredne potrebovať. Obsahovú náplň tvoria jednak žiacke prezentácie a jednak prednášky z radov odborníkov.

Označené v

Študenti Gymnázia V. Paulinyho-Tótha sa zúčastňujú súťaží v rôznych predmetoch. Toho roku 20.marca 2013 sa konalo už tradične v Liptovskom Mikuláši krajské kolo olympiády v ruskom jazyku, ktorého sa pravidelne zúčastňujú aj naši žiaci. Po minulé roky sme mali v krajskom kole víťazov, ktorí postúpili do ďalšej súťaže a reprezentovali našu školu na celoslovenskej úrovni (napr. Alžbeta Galková, Peter Pelc – t. č. už úspešní vysokoškoláci, Roman Ladoš, Zuzana Kotuličová).

Označené v
pondelok, 04 marec 2013 08:39

Zberatelia predviedli pivovarské suveníry

Zhromažďovanie a zbieranie rôznych vecí odjakživa patrilo k obľúbeným činnostiam ľudí. Svoje o tom vedia aj nadšenci piva, ktorí sa zišli na Medzinárodnom stretnutí zberateľov pivovarských suvenírov. V sobotu 2. marca sa v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha stretlo veľké množstvo ľudí s rovnakým záujmom. Všetci prišli predviesť svoju zbierku pivovarských suvenírov. Stoly sa prehýbali pod početnými vecami, ktoré ich majitelia nielen predvádzali, ale medzi sebou zároveň aj vymieňali.

Označené v

Vďaka európskemu projektu Comenius študenti a učitelia gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha majú možnosť spoznávať európske krajiny, ich kultúru, históriu a životný štýl. Predmetová komisia anglického jazyka mala možnosť už niekoľkokrát získať grant a byť súčasťou tohto skvelého projektu.

Označené v

Aj v tomto roku  sa krajské kolo olympiády v španielskom jazyku konalo v priestoroch Bilingválneho gymnázia Martina Hattalu v Trstenej. Uskutočnilo sa 5. februára  2013 a zúčastnilo sa v ňom šesť žiakov našej školy - Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine.

Označené v
Strana 3 z 3