Zobrazenie položiek podľa značky: Múzeum Martina Benku

Múzeum Martina Benku slúži svojim návštevníkom už 46 rokov. Za tento čas neprešlo rekonštrukciou, len menšími čiastkovými úpravami a už niekoľko rokov sa nielen verejnosti prístupné priestory stretávajú s mnohými problémami. Dlhoročné snahy Slovenského národného múzea o celkovú rekonštrukciu objektu a primerané uloženie a ochranu diel maliara Martina Benku (1888 – 1971) sa naplnili získaním účelovej finančnej dotácie Ministerstva kultúry SR.

Pri príležitosti 127. výročia maliarovho narodenia sa v Múzeu Martina Benku 23. septembra konala spomienková slávnosť spojená s odovzdávaním Cien Martina Benku za rok 2014.

Označené v

Vo štvrtok 25. septembra sa v priestoroch Múzea Martina Benku pri príležitosti 126. výročia maliarovho narodenia konala spomienková slávnosť, ktorá bola už tradične spojená s odovzdávaním Ceny Martina Benku.  Cena určená začínajúcim i etablovaným výtvarným umelcom a teoretikom umenia, ktorí svojou tvorbou obohatili slovenskú kultúru, bola udelená už po tridsiaty deviaty raz.

Označené v
Reklama