Zobrazenie položiek podľa značky: Mesto Martin

Predmetom záujmu tematizovaného výstavného projektu je kultúrna pamäť mesta Martin, respektíve jej autorská reflexia v dielach výtvarníkov inšpirované ideovým posolstvom, historickou osobnosťou, udalosťou, či konkrétnym umeleckým dielom pochádzajúcim z historických (kultúrnych), dejín mesta Martin z doby jeho slávnej éry konca 19. a prvej polovice 20. st. Ďalším plánom výstavy je časová paralela medzi minulosťou a prítomnosťou, reprezentovaná názormi a postojmi umelcov na obecnejšie formulovanú reflexiu hodnôt, ktoré spoluvytvárajú „kultúrnu pamäť mesta“.

Jubilejný 10. ročník celoslovenského podujatia Míľa pre mamu sa uskutočnil aj v Martine. Únia materských centier, o.z. pripravila viaceré sprievodné podujatia a tradičný symbolický pochod mestom.

Označené v

Počas 11. mája je naplánovaná očista v Jahodníckych hájoch v okolí prameňa Medokýš, kde mesto vďaka peniazom z Nadácie Ekopolis a spoločnosti Heineken oživí oddychovú zónu pri prameni.

Označené v

V polovici apríla sa tanečníci z Deep dance clubu zúčastnili na pohárovej súťaži Jednoducho tanec, ktorá sa uskutočnila v Dome kultúry Šaľa. Deep sa v silnej konkurencii nestratil, získal až v siedmich súťažných disciplínach medailové pozície.

Stalo sa už peknou tradíciou, že pri príležitosti Dňa Zeme pripraví firma Brantner Fatra spolu s mestom Martin podujatie pre žiakov základných škôl v okrese mesta Martin. Nebolo tomu inak ani tohto roku a tak sa v utorok 23.apríla stretli na Divadelnom námestí žiaci 14 základných škôl z Martina a okolia.

Mesto Martin uspelo so žiadosťou o poskytnutie dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality, vďaka ktorej rozšíri kamerový systém v meste do problémových oblastí.

Označené v

Obyvatelia ul. Kratinova v Priekope si už nemusia držať nos vo vlastných príbytkoch. V týchto dňoch prebiehajú stavebné práce novej kanalizácie, vďaka ktorej sa neznesiteľný zápach na ulici stane minulosťou.

Označené v

Počas tretieho májového týždňa sa v Žilinskom kraji uskutoční festival práce s deťmi a mládežou BAMBIRIÁDA 2013. Festival Bambiriáda je určený pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí sa chcú prísť niečo naučiť, zahrať sa, spoznať zaujímavé veci a predovšetkým nájsť nových priateľov. Do sprievodných podujatí sa môže zapojiť každý, kto sa nechce nudiť alebo sedieť pri televízii či počítači.

V pondelok 8. apríla vyvrcholila súťaž Mladý záchranár a šikovní žiaci si na martinskej radnici prevzali ocenenia z rúk primátora mesta Andreja Hrnčiara, náčelníka Mestskej polície Igora Húsku a poslanca a autora projektu Bruna Horeckého. Tohto roku však víťazi získajú aj špeciálnu cenu – prežijú jeden deň s Mestskou políciou.

pondelok, 08 apríl 2013 23:03

Nenechali svoje deti „v štichu“

Po tom, ako ministerstvo školstva zmenilo pravidlá financovania centier voľného času, mnohé deti môžu ostať bez záujmovej činnosti. Namiesto zmysluplne tráveného času v centrách voľného času sa môžu ocitnúť na ulici. Aby podobné hrozby obišli martinské deti a ich rodičov, na ostatnom zasadnutí mestské zastupiteľstvo schválilo pre ohrozené deti mimoriadne dotácie. A to aj napriek tomu, že tieto centrá voľného času, ktoré síce navštevujú martinské deti, svoju činnosť vyvíjajú mimo územia mesta a teda nárok na podporu podľa novelizovaného zákona stratili.

Označené v
Strana 34 z 35