Zobrazenie položiek podľa značky: Mestská polícia Vrútky

Žijeme vo svete, kde jeden z najvážnejších trestných činov, akým je obchodovanie s ľuďmi, ovplyvňuje životy miliónov ľudí. Rizikovú, najviac zraniteľnú skupinu predstavujú najmä ženy a deti. Obchodovanie s ľuďmi z akéhokoľvek dôvodu - sexuálne zneužívanie alebo nútená práca, je porušovaním základných ľudských práv. Ľudské bytosti majú právo existovať bez akejkoľvek formy otroctva, zneužívania, násilia, strachu a mali by byť rešpektované rovnako bez ohľadu na sociálny status.

V septembri znovu začalo obdobie vzdelávania detí a mládeže. Mestská polícia Vrútky preto pripravuje deťom nové aktivity v oblasti prevencie. Formovanie osobnosti už v rannom veku zohráva dôležitú funkciu, ktorá sa vo svojich kvalitách zhodnotí až v dospelosti. Prevenciou sociálno-patologických javov vo Vrútkach chcú príslušníci MsP prispieť k minimalizovaniu výskytu negatívnych spoločenských problémov ako je kriminalita, rôzne druhy závislostí, páchania úmyselných násilností či záškoláctva.

Pešia zóna vo Vrútkach pripomínala 23. septembra 2013 scénu podobnú tým v akčných filmoch. SČK Martin tu zorganizoval v rámci Svetového dňa prvej pomoci sprievodné podujatie, tvorené dynamickými ukážkami prvej pomoci pri život ohrozujúcich situáciách ako je bezvedomie, vonkajšie krvácanie či vyprosťovanie osôb z havarovaného auta. Videli sme aj demonštrovanie zásahu služobného psa na vyhľadávanie ukrytej drogy, ktoré bolo predvedené príslušníkom z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch, nechýbalo zastúpenie ani Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

štvrtok, 19 september 2013 14:48

Ako zabrániť násiliu na školách?

Jednou z najväčších zmien v živote mladého človeka je nástup do školy. Dieťa vymení bezstarostné hranie z hračkami, stavanie hradu z piesku či popoludňajší spánok v mäkkom pyžame za veľké budovy s množstvom neznámych detí a učiteľov. Strach a obavy z nového prostredia sú často opodstatnené.

Dňa 16.09.2013 v neskorých nočných hodinách sa vďaka kamerovému systému a promtnému zásahu príslušníkov MsP Vrútky podarilo zaistiť dvojicu narušiteľov verejného poriadku a nočného kľudu. Vysypaná zemina, zničené sadenice a rozbité nádoby na pestovanie rastlín, to je výsledok vandalského činu v priestoroch pešej zóny.

Koniec školského roka a začínajúce leto predstavuje pre deti a mládež sladkých osem týždňov prázdnin. Mnoho voľného času, ktorý znamená nielen prežívanie nových zážitkov a dobrodružstiev, však prináša aj rôzne riziká.

nedeľa, 16 jún 2013 18:26

Taxi služba a strely pod drobnohľadom

Dňa 13.06.2013 v ranných a doobedných hodinách príslušníci MsP v súčinnosti s hliadkami OO PZ Vrútky, Živnostenským úradom Martin, SMI Banská Bystrica, Inšpektorátom práce a SOI Žilina, Daňovým úradom Martin, vykonali kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností ustanovených zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 397/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stanovanie bezdomovcov bez povolenia v blízkosti železničnej trati vo Vrútkach po dvoch týždňoch bolo prekazené nielen upršaným počasím ale aj policajnými hliadkami mestskej, železničnej a štátnej polície, ktoré v súčinnosti zo zamestnancom MsÚ oddelenia sociálnych vecí skupinu bezdomovcov preverili a vykonali nápravu veci likvidáciou stanov.

Druhý májový týždeň sa opäť stretli príslušníci MsP Vrútky s kolegami z oddelenia skupiny kynológie OR PZ Martin a členmi Územného spolku SČK Martin v areáli ZŠ Krpeľany i Detskom domove Necpaly, aby potešili svojou prezentáciou mnoho detí.

V mesiaci apríl MsP Vrútky uvítala malých kamarátov z materskej školy Nábrežnej. Zvedavci mohli na vlastné oči nahliadnuť do priestorov chránenej dielne - pracoviska monitoringu bezpečnostného kamerového systému mesta Vrútky.

Strana 1 z 2