Zobrazenie položiek podľa značky: Rakovo

nedeľa, 26 október 2014 20:17

Odhalili pamätnú tabulu Dr. Ivanovi Rakovskému

Dňa 30.9.2014 v Budapešti na Margitinom ostrove o 10.00 hod sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule Dr. Ivanovi Rakovskému (Rakovszkému), ktorého korene siahajú do malej obce Rakovo v Turčianskej záhradke. Rod Rakovských patril k najvýznamnejším šľachtickým  rodom Turčianskej stolice. Rodina Rakovská pochádzala v ženskej línii z pôvodných zemanov z Rakova a v mužskej línii zo zemanov z Jasena.

Označené v

Každý človek má svoje „hniezdo“, ku ktorému ho neustále ťahá niečo magické, niečo neprekonateľné, hniezdo, z ktorého denne odchádza a s radosťou sa doň vracia. Pre nás Rakovčanov je takým „hniezdom“ naša obec, ktorá v roku 2014 slávi 770. výročie prvej písomnej zmienky.

piatok, 09 máj 2014 00:00

Reťazenie v Rakove

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s finančnou podporou MK SR pripravilo pre Štúdio turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a pre všetkých záujemcov o maliarsku tvorbu, sochárstvo a rezbárstvo trojdielny cyklus tvorivých dielní pod názvom Reťazenie.

Strana 2 z 2