V sobotu 12. novembra neskoro večer vyvrcholil už VI. ročník štvordňového Martinského cestovateľského festivalu. Realizovaný bol na viacerých miestach, ktoré boli dané charakterom jednotlivých festivalových dní.

Iste nie je prekvapením, že v Turci máme množstvo zaujímavých a známych osobností. Jednou z nich, známou po celom Slovensku, je PhDr. Peter Huľo, PhD., odborník na gastronómiu a hotelierstvo zo SOŠ obchodu a služieb v Martine, ktorý v stredu 26. októbra 2016 lektoroval seminár na tému „Rozvoj kompetencií v oblasti gastronómie, hotelových služieb a obchodu prostredníctvom praktických cvičení“.

V Martine hosťovali v dňoch 18. októbra až 20. októbra 2016 pedagógovia zo Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní školy z Ústí nad Labem. Združenie K.A.B.A. Slovensko im spolu s vedením Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine pripravilo bohatý program.

pondelok, 17 október 2016 22:33

Martinskí hoteláci tentokrát v Budapešti

Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine dňa 11. 10. 2016 navštívili hlavné mesto Maďarskej republiky a v ňom dva prekrásne päťhviezdičkové hotely - Corinthia a Aquincum. Ide o hotely s veľmi dobrou povesťou, ktoré okrem toho, že poskytujú kvalitné služby, patria medzi architektonické skvosty mesta. Prevádzkuje ich maltská hotelová spoločnosť Corinthia Hotels International (CHI & Resorts).

9. septembra 2016 sa v Hoteli Turiec konal v poradí už 3. martinský festival vína, ktorý umožnil jeho návštevníkom nahliadnuť do tajomstiev sadenia, či pestovania viničov, výroby vína, degustovať približne 200 druhov domácich a zahraničných bielych, červených a šumivých vín.

Posledné dni školského roka 2015/2016 v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine patrili exkurziám. Žiaci študijného odboru hotelová akadémia tentokrát navštívili mesto Košice a v ňom niekoľko luxusných hotelov a Dóm svätej Alžbety.

Študenti strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine navštívili v piatok 10. júna 2016 komfortný Hotel Elizabeth v Trenčíne, ktorý je výnimočný svojou atraktívnou polohou priamo pod stredovekým Trenčianskym hradom v centre mesta.

Študenti stredných škôl sa prezentovali na 4. ročníku Výstavy výrobkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pod záštitou riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD.

V piatok, 13. mája 2016 zorganizoval manažment Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine rozlúčku so žiakmi končiacich ročníkov pred ich odchodom na akademický týždeň, počas ktorého sa budú intenzívne venovať príprave na maturitnú skúšku.

Streda, 11. mája 2016, bola pre prvákov študijného odboru hotelová akadémia v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine dňom, kedy vykonávali koncoročnú praktickú skúšku z prípravy a podávania pokrmov.

Strana 3 z 11

Doprava v regióne