Zobrazenie položiek podľa značky: TrashOut

O popularite voľne dostupnej aplikácie TrashOut svedčí stále narastajúce množstvo používateľov ale aj neutíchajúca polemika okolo jej účinnosti. V poslednej dobe pribúda udalostí dokazujúcich, že to má zmysel.

Podľa štatistík organizácie Let’s do it!World  je na Slovensku 45 miliónov kilogramov opusteného odpadu tzv. čiernych skládok! To je alarmujúce číslo. Z roka na rok stále rastie. Našťastie veľká väčšina občanov cíti zodpovednosť voči sebe, ale aj druhým a nelegálne skládky nahlasuje. Čo sa však stane po tom? Aký je postup po nahlásení čiernej skládky?