Zobrazenie položiek podľa značky: Turčianske kultúrne stredisko

Ďalšie pokračovanie tvorivých dielní, ktoré sú realizované v rámci projektu „Kam kráčaš, ochotnícke divadlo?“, sa uskutočnilo v pondelok 18. novembra v priestoroch klubovne Turčianskeho kultúrneho strediska. Bolo venované téme s názvom „Situácia – základná stavebná jednotka“. Večer viedla lektorka Mgr. art. Zuzana Galková, absolventka VŠMU, ktorá v súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Akadémii umení v Banskej Bystrici a venuje sa najmä réžii a dramaturgii.

V sobotu 16. novembra sa v Žabokrekoch tancovalo i spievalo, varila sa dobrá kapusta a po celý deň bolo čo pozerať i kupovať. Počas programu vystúpil aj divadelný súbor zo Žabokriek s hrou Na skle maľované, predstavili sa tu viacerí sólisti, inštrumentalisti aj folklórne súbory. Zaujímavosťou bola akcia združenia Live painting a hip-hopové vystúpenie formácie Shakers.

štvrtok, 14 november 2013 00:00

Čaro domova a Vianoc

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s občianskym združením I. Turčiansky patchwork klub organizujú v dňoch 25. – 29. novembra v klubovni TKS výstavu patchworku s názvom Čaro domova a Vianoc.

utorok, 12 november 2013 00:00

Chodníky za prameňmi Turca

Členovia martinského Klubu dôchodcov Podháj – Záturčie pripravili v spolupráci s  Turčianskym kultúrnym strediskom ďalšiu zaujímavú publikáciu s názvom Chodníky za prameňmi Turca.

Tretí ročník Martinského cestovateľského festivalu, ktorý sa tentokrát konal v DO Strojár, ponúkol počas dvoch dní prezentácie z rôznych krajín v podaní 18 autorov zo Slovenska a Českej republiky. Podujatie organizované Martinským klubom priaznivcov cestovania v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom (TKS) sa uskutočnilo v dňoch 8. - 9. novembra.

pondelok, 11 november 2013 00:00

Príbeh zvonov z Turca

Rok 2012 a 2013 sa niesol v znamení  1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Na toto významné jubileum zareagovalo i Ministerstvo kultúry špeciálnym grantovým programom, vďaka čomu sa uskutočnilo množstvo podujatí.

utorok, 05 november 2013 21:57

Konferencia a metodický deň: Reflexie v Martine

V Martine sa vo štvrtok, 24. októbra uskutočnilo nevšedné podujatie s názvom „Reflexie „ - konferencia a metodický deň pre kultúrno-osvetových pracovníkov z regiónu ŽSK.  Podujatie vyvrcholilo podvečer toho istého dňa slávnostným programom pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku osvety v Turci, v Štúdiu SKD v Martine.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pripravilo v rámci projektu „Turiec tancuje a spieva“ vo štvrtok, 24. októbra 2013 o 13.00 h stretnutie a workshop určený pre vedúcich folklórnych súborov a skupín, detských kolektívov i kolektívov dospelých, pre všetkých folkloristov.

piatok, 01 november 2013 00:00

(Po)kroky ochotníckeho divadla...

Prvá tvorivá dielňa pre amatérskych hercov z cyklu Kam kráčaš, ochotnícke divadlo sa uskutočnila 24. októbra v klubovni Turčianskeho kultúrneho strediska. Lektor  - dramaturg, režisér, metodik pre divadlo z Banskej Bystrice, dlhoročný porotca na rôznych divadelných súťažiach - Maroš Krajčovič zaujal vyše dvadsať účastníkov seminárom o dramaturgii, úprave dramatických textov a literárnych predlôh.

utorok, 29 október 2013 22:08

Chodníky za prameňmi Turca

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vďaka grantovému programu Nadácie Orange, Zelená pre seniorov Vás pozýva na vernisáž výstavy a krst publikácie Chodníky za prameňmi Turca. Vernisáž tematickej výstavy sa uskutoční 7. novembra  2013 o 14.00 h v priestoroch denného centra seniorov, Škultétyho 15, Martin.

Strana 32 z 37

Doprava v regióne