Reklama
02 / 2020 Vasilko

Zobrazenie položiek podľa značky: Stred

pondelok, 02 október 2017 23:11

Zdravé a chutné raňajky u Dorotky

Potraviny u Dorotky idú neustále v ústrety svojim zákazníkom a v duchu hesla „všetko, čo chutí“ pripravili niekoľko nielen raňajkových noviniek.

Označené v
pondelok, 21 august 2017 22:59

Malú horu čaká revitalizácia, ako sa zmení?

V rámci vhodne načasovanej revitalizácie Malej hory už prebehlo niekoľko zásahov a nie len do samotného parku. Z grantových peňazí boli zabezpečené lavičky a v blízkej budúcnosti sa možno dočkáme aj ďalšieho zariadenia parku. Vrátane prírodnej úpravy studničky pod bývalou zdravotnou školou, ktorej ľudia z okolia hovoria Katova studnička. Boli vysadené mladé stromy, pričom prebehlo niekoľko dobrovoľníckych brigád, na ktorých Martinčania areál lesoparku z veľkej časti vyčistili.

Štúrova štvrť je priestor, ktorým sa Útvar hlavného architekta mesta Martin dlhodobo zaoberá. V rámci kontextu centra mesta má svoje či už architektonické, kultúrne a urbanistické hodnoty. Keďže momentálne sa nachádza v dosť neutešenom a zanedbanom stave, bolo v záujme poslancov a Útvaru hl. architekta, aby pripravili návrh, podľa ktorého by sa postupne táto štvrť revitalizovala a prinavrátil sa jej niekdajší lesk.

Označené v

V každom väčšom meste na Slovensku sa nachádza legálna plocha určená pre „graffiti“. Toto umenie má svoj „boom“ už za sebou, napriek tomu sa mu stále venuje mnoho ľudí a pribúdajú ďalší. Preto je vždy vhodné, aby mesto vyčlenilo určité miesto, kde sa môžu angažovať ľudia, ktorí sa tomuto štýlu umenia venujú, ale aj začiatočníci, ktorí sa učia od skúsenejších.

Označené v

Martinčania poznajú Malú horu aj pre zanedbanú zeleň, neupravené chodníky a rozbité lavičky. Malá hora sa však v poslednom období dočkala pozornosti, ktorú si zaslúži, a to nie len zo strany občanov.

pondelok, 22 máj 2017 12:28

Malá hora je opäť krajšia

V sobotu 20.mája 2017 sa uskutočnila ďalšia brigáda na Malej hore. Po žiakoch ZŠ na Ul.P.Mudroňa ju zorganizovali poslanci VMČ Stred v spolupráci s mestom Martin.

Označené v

Mladá energická podnikateľka, inšpirovaná trendmi zo zahraničia, sa po čase premýšľania rozhodla využiť príležitosť a v polovici marca 2017 otvorila v Martine obchod s potravinami. Nie však obyčajný.

Označené v
streda, 17 máj 2017 01:07

Školská brigáda na Malej hore

Piatok 12.mája 2017 oslávili žiaci ZŠ na Ul.P.Mudroňa brigádou. Na tretí pokus im konečne vyšlo počasie a na oneskorený Deň Zeme si vyhrnuli rukávy. V areáli školy a pri školskej jedálni zbierali najmladší žiaci (1.-3.ročník) s deviatakmi odpadky, šišky, lístie. Starší žiaci (4.-7.ročník) sa vybrali v spolupráci s mestom Martin a firmou Brantner, vyzbrojení rukavicami a igelitovými vrecami , do najbližšej horičky pri škole.

Označené v
utorok, 09 máj 2017 17:05

Pri Priore pribudnú svetelné križovatky

S prebudovaním obchodného domu Prior, ktoré zasiahlo do života obyvateľov, sa spája aj otázka dopravnej situácie v okolí. Momentálne je prejazd s časti obmedzený nákladnou dopravou zabezpečujúcou stavebný materiál, čo však nespôsobuje väčšie problémy. Neskôr však pre väčšiu plynulosť dopravy pribudnú dve svetelné križovatky.

Označené v
štvrtok, 04 máj 2017 14:11

Neseď doma a „Hybaj hrabať“

S projektom Hybaj hrabať prišlo minulý rok občianske združenie Premena – Spolupráca v Turci. Združenie nadviazalo spoluprácu a ponúklo pomoc SNM v Martine so zveľadením záhrady. Cieľom je obnova a skultivovanie bývalej botanickej záhrady pri Slovenskom národnom múzeu, vytvoriť príjemnú oddychovú zónu a dostať ju opäť do povedomia ľudí.

Strana 7 z 10
Reklama
02 / 2020 TULIP Lucid MDŽ

Doprava v regióne