Zobrazenie položiek podľa značky: Turčianske Teplice

Spoločnosť BIO AGRO, s.r.o. chce postaviť v Turčianskych Tepliciach biometánovú stanicu (BMS). Podľa projektu, ktorý predložili poslancom a vedeniu mesta, na tento účel má byť využitý areál bývalého JRD Vieska, kde sa má spracovávať siláž a senáž z okolitých polí. Areál sa nachádza v blízkosti rodinných a obytných domov. Občania mestskej časti Vieska vyhotovili petíciu, v ktorej vyjadrili nesúhlas s výstavbou. Obávajú sa totiž nepriaznivého dopadu výstavby na životné prostredie.

Označené v

Divadlo je zdrojom zábavy, inšpirácie a v neposlednom rade aj informácií. O jeho veľkej obľube medzi deťmi sme sa mohli presvedčiť na regionálnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti DIEŤA V DIVADLE , kde sa prezentovalo svojim umením šesť súborov z Martina, Vrútok a Turčianskych Teplíc. Na pódiu sa vedľa seba stretli účinkujúci rôznych vekových kategórií.

Turčianske Teplice ako kúpeľné mesto sú povinné dbať o ochranu životného prostredia a kvality podzemných a povrchových vôd. S cieľom zlepšenia podmienok životného prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta, bude na prvom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 7. marca predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia O odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území mesta Turčianske Teplice, a to v mieste kde je vybudovaná verejné kanalizácia.

Označené v

Gymnázium ponúka dve formy štúdia – osemročné a štvorročné gymnaziálne štúdium so zameraním na informatiku, o čom svedčí aj moderné vybavenie a interaktívne pomôcky. Počas dňa otvorených dverí mohli návštevníci vidieť všetky odborné učebne a porozprávať sa so žiakmi o predmetoch a zaujímavostiach zo školy.

Región Turiec už dlhodobo zápasí s problémom skvalitnenia dopravnej infraštruktúry. Dostupnosť Turčianskej kotliny výrazne zhoršuje nebezpečný stav štátnej cesty I. triedy č. 65 v úseku Martin - Turčianske Teplice, tzv. tankodróm. V utorok 11. decembra sa v Turčianskych Tepliciach konalo verejné diskusné fórum, ktorého cieľom bolo informovať o budúcich aktivitách v súvislosti s rekonštrukciou tejto cesty.

Mesto Turčianske Teplice začalo rozdávať od novembra svojim občanom už piatykrát poukážky mesta. Uchádzať sa o ne môže každý Tepličan, ktorý do konca tohto kalendárneho roka dovŕši osemnásť rokov a nemá žiadne podlžnosti voči mestu. V minulom roku mesto navýšilo počet poukážok z desiatich na trinásť poukážok v hodnote jedného eura.

Označené v

K prípravám a k umocneniu radosti z príchodu vianočných sviatkov mesto Turčianske Teplice v spolupráci s Technickými službami s.r.o. pripravili pre občanov prekvapenie v podobe nadrozmerného adventného venca ako súčasti predvianočnej výzdoby mesta.

Označené v
Strana 9 z 9

Doprava v regióne