piatok, 20 september 2013 00:00

Vstúpte prosím (!)

Výstavný projekt Vstúpte prosím (!) je zameraný na diela,  explicitne alebo okrajovo reflektujúce svet umenia. Svet umenia, pojem amerického filozofa a teoretika Arthura Danta, je tu nazeraný ako sieť kultúrnych, sociálnych a politických vzťahov, ktoré sa vzájomne podieľajú na konštituovaní takzvaného príbehu umenia a najmä umenia ako inštitúcie. Výstava takticky mapuje tie neokonceptuálne prístupy, v ktorých autori ako hrubý materiál využívajú priame odkazy na konkrétnych „členov“ sveta umenia. Týmito členmi (alebo agentmi) sú umelci a ich diela, ale aj teoretici vizuálnej kultúry a ich teoretické práce, jednajúci v mene umenia.

piatok, 20 september 2013 00:00

Spomienková slávnosť Martina Benku

Vo štvrtok 26. septembra 2013 o 15.00 hodine sa v priestoroch Slovenského národného múzea – Múzea Martina Benku pri príležitosti 125. výročia narodenia umelca stretnú jeho príbuzní, rodáci, spolupracovníci i obdivovatelia originálnej tvorby. V nej Benka neúnavne, celý život napĺňal a  rozvíjal svoje krédo – zobrazovať Slovensko a ľudí, ktorí tu žijú, sebavedomých a radostných.

štvrtok, 19 september 2013 23:07

Zo žiakov sa stávajú bádatelia v anglickom jazyku Doporučený

Jedným z dôvodov, prečo je Evanjelická základná škola dlhodobo najkvalitnejšou a najžiadanejšou základnou školu v našom meste i regióne je aj jej snaha o integráciu anglického jazyka do vyučovania nejazykových predmetov. Konkrétnym výsledkom tejto snahy sú aj dva vyučovacie predmety, ktoré by ste na iných školách hľadali márne.  Jedná sa o predmet vedu v anglickom jazyku a predmet humanitné vedy v anglickom jazyku, ktoré sú súčasťou rozvrhu žiakov II. stupňa.

štvrtok, 19 september 2013 14:48

Ako zabrániť násiliu na školách? Doporučený

Jednou z najväčších zmien v živote mladého človeka je nástup do školy. Dieťa vymení bezstarostné hranie z hračkami, stavanie hradu z piesku či popoludňajší spánok v mäkkom pyžame za veľké budovy s množstvom neznámych detí a učiteľov. Strach a obavy z nového prostredia sú často opodstatnené.

štvrtok, 19 september 2013 13:26

Biela pastelka pomáha nevidiacim už 12 rokov Doporučený

Únia pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) vyjde opäť do ulíc. Verejná zbierka Biela pastelka bude v stredu 25. septembra. Jej cieľom je pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím viesť samostatný a nezávislý život. "Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, pomáha hľadať riešenia v ťažkých situáciách a kreslí bielu čiaru na tmavej ceste," priblížila symbol zbierky riaditeľka UNSS Ivana Potočňáková.

Bezplatný vstup na koncert zakladateľa skupiny Prúdy Pavla Hammela alebo o 15 eur lacnejšia permanentka na hokejovú sezónu 2013/2014 MHC Mountfield Martin, či korčuľovanie zadarmo. Ukázalo sa, že Mestská karta umožňuje najlacnejší spôsob dopravy v Martine. Jej žiacku verziu si k 31. augustu vybavilo až 3 748 žiakov a 364 študentov. Okrem žiakov si však karta získava čoraz väčšiu popularitu aj u bežných občanov, v auguste si ju vybavilo 8 355 občanov, čím celkový počet vydaných kariet stúpol na 14 154.

Vo štvrtok 19. septembra 2013 v čase od 18.00 hod. do 18.30 hod. v km 482,000-482,860 v okrese Martin v úseku výstavby diaľničnej križovatky Martin (medzi mestom Martin a obcou Sučany, okres Martin) bude úplná uzávierka cesty I/18 z dôvodu umiestnenia ochrannej siete pod vybudované premostenie diaľničného privádzača ponad cestu I/18.

Dňa 16.09.2013 v neskorých nočných hodinách sa vďaka kamerovému systému a promtnému zásahu príslušníkov MsP Vrútky podarilo zaistiť dvojicu narušiteľov verejného poriadku a nočného kľudu. Vysypaná zemina, zničené sadenice a rozbité nádoby na pestovanie rastlín, to je výsledok vandalského činu v priestoroch pešej zóny.

Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi súťaže, vyhlasujú 12. ročník  súťaže Vidiecka žena roka  –„ Líderka  roka 2013“,  mimoriadne v Európskom roku občanov aj kategóriu  žena – občianka. Od roku 1997 sa každoročne pod záštitou Nadácie „World Women Summit Foundation“ konajú rôzne aktivity, podujatia zamerané na posilnenie postavenia a vzdelania vidieckych žien a pokračujú vo svojom neutíchajúcom úsilí o zlepšenie kvality života žien v komunitách po celom svete.

V polovici septembra vycestovali tanečníci z Deepu do nemeckého Bochumu, ktoré sa stalo dejiskom majstrovstiev sveta v disco tancoch. Konkurencia bola - ako sa na svetový šampionát patrí - veľká. Aj napriek tomu sa „dípaci“ umiestnili na popredných miestach.

pondelok, 16 september 2013 22:00

Nábrežím rieky Turiec vedie nový náučný chodník Doporučený

Otvorenie chodníka s moderovanou prechádzkou a raftovaním po rieke Turiec prilákalo v nedeľu 15. septembra mnohých Martinčanov. Vyhliadkové mólo, náučné tabule, terénne schody a nové lavičky, to všetko môžete vidieť po ceste nábrežím smerom z Podhája k OC Tulip.