Reklama
02 / 2020 Vasilko

V piatok 05. apríla večer sa v Turčianskej knižnici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zišli deti aby strávili Noc s Andersenom. Toto zaujímavé podujatie sa koná každoročne na počesť svetoznámeho rozprávkára. Knižnica pripravila pre deti už 10. ročník.

V pondelok 8. apríla vyvrcholila súťaž Mladý záchranár a šikovní žiaci si na martinskej radnici prevzali ocenenia z rúk primátora mesta Andreja Hrnčiara, náčelníka Mestskej polície Igora Húsku a poslanca a autora projektu Bruna Horeckého. Tohto roku však víťazi získajú aj špeciálnu cenu – prežijú jeden deň s Mestskou políciou.

Slovenská národná knižnica (SNK) sprístupnila v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív na svojej stránke www.dikda.eu významné bibliografie, vrátane diel zakladateľa slovenskej bibliografie, pedagóga, etnografa a historika Ľudovíta Vladimíra Riznera. SNK tak reagovala na veľký záujem odbornej verejnosti o diela tohto slovenského velikána.

utorok, 09 apríl 2013 23:25

Pietna spomienka na Andreja Halašu

Slovenská národná knižnica (SNK) a Literárne múzeum zorganizovali pietnu spomienku na Andreja Halašu. Na Národnom cintoríne v Martine si pripomenuli 100. výročie úmrtia národného a kultúrneho pracovníka.

Ako zrozumiteľne vysvetliť deťom v predškolskom veku čo je ľudová kultúra? Ako ich naučiť chápať kontinuitu medzi tým, čo robia ich rodičia v súčasnosti a tým, čo vytvorili predchádzajúce generácie?

utorok, 09 apríl 2013 00:00

Turčianska hasičská liga začína písať svoju históriu Doporučený

Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ) svojou činnosťou v mestách a obciach plnia úlohy súvisiace so zabezpečením ochrany obyvateľov a ich majetku pred požiarom a živelnými pohromami či pomáhajú pri nehodách. Práca hasičov - profesionálov alebo dobrovoľníkov úzko súvisí s ich fyzickou kondíciou. A tak sú nevyhnutnou súčasťou ich života aj tvrdé tréningy v posilňovni alebo priamo v teréne. Svoju fyzickú kondíciu preverujú v rôznych okresných ligách. V tomto roku bude jednou z nich aj Turčianska hasičská liga, usporiadaná v „kráľovskej“ disciplíne hasičského športu - v požiarnom útoku.

pondelok, 08 apríl 2013 23:03

Nenechali svoje deti „v štichu“

Po tom, ako ministerstvo školstva zmenilo pravidlá financovania centier voľného času, mnohé deti môžu ostať bez záujmovej činnosti. Namiesto zmysluplne tráveného času v centrách voľného času sa môžu ocitnúť na ulici. Aby podobné hrozby obišli martinské deti a ich rodičov, na ostatnom zasadnutí mestské zastupiteľstvo schválilo pre ohrozené deti mimoriadne dotácie. A to aj napriek tomu, že tieto centrá voľného času, ktoré síce navštevujú martinské deti, svoju činnosť vyvíjajú mimo územia mesta a teda nárok na podporu podľa novelizovaného zákona stratili.

pondelok, 08 apríl 2013 22:41

Osteoporóza - „Tichý zlodej kostí“ Doporučený

S cieľom vytvárania osvety, týkajúcej sa nielen prevencie, ale aj zlepšenia zdravotníckej a sociálnej starostlivosti o osteoporotických pacientov zorganizovala Slovenská únia proti osteoporóze, pobočka Martin v spolupráci s Turčianskou knižnicou 3. apríla 2013 prednášku na tému „Rehabilitácia pri osteoporóze“. Prednášala MUDr. Alena Kosorínska a o tom, že o tému bol veľký záujem svedčil do „poslednej stoličky“ naplnený Literárny klub v budove Turčianskej knižnice.

Región Turiec má jednu z najlepších vôd v strednej Európe. Zaujímalo nás, ako to vyzerá priamo v srdci vodného zdroja a čo predchádza tomu, aby sme doma pri otočení vodovodným kohútikom naplnili pohár zdravou pitnou vodou. Ďakujeme vedeniu Turčianských vodární za možnosť pripraviť tento článok a zvlášť ďakujeme pánovi Tiborovi Adamkovi, ktorý si našiel čas a pracoviskom nás previedol.

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč sa 3. apríla 2013 stretol s novým predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa Andrejom Krajňákom. Obe inštitúcie spája uchovávanie pamätí národa. Matica slovenská vníma túto svoju úlohu veľmi zodpovedne, uvedomuje si, že musí byť strážkyňou budovania vlastenectva mladých ľudí a má rozvíjať tie najlepšie duchovné a národné tradície.

V piatok 5. apríla sa v Martine na pešej zóne konala akcia LZ VLK, ktorej cieľom bolo informovať ľudí o aktuálnom stave ochrane lesov a chránených území. Podujatie voľne pokračovalo dvojhodinovou prednáškou na tému ochrany prírody na Slovensku.

Reklama
02 / 2020 TULIP Lucid MDŽ

Doprava v regióne