Reklama
02 / 2020 Vasilko

Prievidzký pesničkár Ján Hito Hurtík s veľmi svojráznym spôsobom prejavu vystúpil v Barmuseum. Jeho live koncert prilákal mnohých a oživil atmosféru priamo v bare.

Na každomesačnú oldies sobotu v STROJÁR / PANTER CLUB zavíta 9. februára výnimočný hosť. V klube po polnoci vystúpi česko-slovenská hviezda Michal David a odpáli svoje najväčšie hity. Počas celej noci už od 22.00 sú pre návštevníkov pripravené známe oldies skladby a videoklipy osemdesiatych a deväťdesiatych rokov s čo najväčším dôrazom na párty hity a české a slovenské hity.

Domino si pre deti aj v roku 2013 pripravilo dva letné tábory, ktoré sa budú konať priamo v areáli kúpalísk na Margite - Ilone, okres Levice.

štvrtok, 31 január 2013 22:08

Netradičné divadelné predstavenie: Don Quijote v Barmuseum Doporučený

Zimný festival kultúry - ZIMOMRIAVKY 2013 pokračoval svojou druhou časťou v sále Barmuseum 31. januára divadelným predstavením Don Quijote v podaní Divadla na hojdačke. Herci zapojili do svojej kreatívne a nadčasovo podanej hry aj viacerých divákov.

V nedeľu 10. februára 2013 sa v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch uskutoční prvé tohtoročné podujatie „Už sa fašiang kráti“. V programe od 10.00 h. do 16.00 h. si zaspievate a zatancujete spolu s fašiangovými maškarami - napríklad s chlapom v koši, turoňom či sitárikom.

Od 1. februára 2013 bude pre zahraničných študentov v Martine dostupný časopis The Student Voice v náklade 500 kusov. Vydanie je plánované na každý mesiac s rozsahom osem až dvanásť strán. Študenti sa tu dočítajú o aktuálnom dianí z kultúrno-spoločenskej oblasti, rôzne zaujímavosti z medicíny, novinky a informácie z mesta Martin a nájdu tu aj tipy na podujatia, výlety či nákupy :)

Zamestnanci, ktorí s veľkým znepokojením sledujú negatívnu zavádzajúcu kampaň proti SNK zo strany jej bývalého generálneho riaditeľa Dušana Katuščáka, napísali list, ako podporu súčasnej generálnej riaditeľke Kataríne Krištofovej.

Bezpečnosť dopravy je nielen vážnym dopravným, ale aj spoločenským a ekonomickým problémom. V posledných rokoch polícia zaznamenala enormný nárast motorových vozidiel na cestách, čím vznikajú väčšie nároky na kvalitu cestnej siete a zvyšujú sa požiadavky na dopravu a jej bezpečnosť. Dopravná nehodovosť sa spája s následkami na zdraví predovšetkým s nenahraditeľnými stratami na ľudských životoch a s veľkými materiálnymi škodami.

streda, 30 január 2013 00:00

Spomienka na Miroslava Válka

V klubových a výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine sa v utorok 22. januára 2013 uskutočnil poetický podvečer venovaný Spomienke na Miroslava Válka.

Je to obdobie času naplnené obetavou prácou jej zakladateľov, nasledovníkov i súčasníkov. V živote školy je to obdobie viacerých generácií, ktoré prešli jej bránami. V súčasnosti zastrešuje štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický, tu rozvíja svoje schopnosti, talent a nadanie 1200 detí pod vedením 43 pedagógov.

utorok, 29 január 2013 21:07

Recyklohry - ekológia hrou Doporučený

Evanjelická spojená škola v Martine je v rámci zvyšovania environmentálneho povedomia svojich žiakov už tretí rok zapojená do recyklačného programu Recyklohry. Cieľom tohto programu, ktorý zabezpečuje spoločnosť ASEKOL SK, je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení.

Reklama
02 / 2020 TULIP Lucid MDŽ

Doprava v regióne