Začiatky nie sú jednoduché. Začalo to fotením undergroundovej mestskej scény, pokračuje to tvorbou videoklipov a mixovaním hudby. Lucas Nou je zástupcom novej generácie, ktorá sa postupne dostáva do povedomia aj tu v Martine.

Čajovňa Dúšok Zdravia sa 30. januára zaplnila mnohými mladými ľuďmi. Premietal sa film so svojráznym názvom "Premena". Populárne spracovaný dokument opísal novodobý globálny experiment, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu životného prostredia a zapojiť lokálne komunity do celospoločensky prospešných aktivít.
pondelok, 04 február 2013 00:00

Mestská polícia Martin informuje: Priestupky

Informácie o vybraných priestupkoch z Mestskej polície Martin 18. - 24. január 2013. Policajti riešili v tomto týždni predovšetkým priestupky týkajúce sa alkoholu, fajčenia a psov, ktorí neboli prihlásení v evidencii.

V meste Martin sa vykonáva zimná údržba na základe Mestského operačného plánu, ktorý schvaľuje každý rok mestské zastupiteľstvo. Konkrétne výkony sa plánujú priebežne podľa poveternostných podmienok. Dátum začiatku a ukončenia údržby stanoví náčelník štábu Mestského operačného plánu vzhľadom na klimatické podmienky. Predpokladaný začiatok je spravidla v novembri a koniec v marci. Personálne je na výkon údržby zabezpečená nepretržitá služba 24 hodín denne a sedem dní v týždni.

Prievidzký pesničkár Ján Hito Hurtík s veľmi svojráznym spôsobom prejavu vystúpil v Barmuseum. Jeho live koncert prilákal mnohých a oživil atmosféru priamo v bare.

Na každomesačnú oldies sobotu v STROJÁR / PANTER CLUB zavíta 9. februára výnimočný hosť. V klube po polnoci vystúpi česko-slovenská hviezda Michal David a odpáli svoje najväčšie hity. Počas celej noci už od 22.00 sú pre návštevníkov pripravené známe oldies skladby a videoklipy osemdesiatych a deväťdesiatych rokov s čo najväčším dôrazom na párty hity a české a slovenské hity.

Domino si pre deti aj v roku 2013 pripravilo dva letné tábory, ktoré sa budú konať priamo v areáli kúpalísk na Margite - Ilone, okres Levice.

štvrtok, 31 január 2013 22:08

Netradičné divadelné predstavenie: Don Quijote v Barmuseum Doporučený

Zimný festival kultúry - ZIMOMRIAVKY 2013 pokračoval svojou druhou časťou v sále Barmuseum 31. januára divadelným predstavením Don Quijote v podaní Divadla na hojdačke. Herci zapojili do svojej kreatívne a nadčasovo podanej hry aj viacerých divákov.

V nedeľu 10. februára 2013 sa v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch uskutoční prvé tohtoročné podujatie „Už sa fašiang kráti“. V programe od 10.00 h. do 16.00 h. si zaspievate a zatancujete spolu s fašiangovými maškarami - napríklad s chlapom v koši, turoňom či sitárikom.

Od 1. februára 2013 bude pre zahraničných študentov v Martine dostupný časopis The Student Voice v náklade 500 kusov. Vydanie je plánované na každý mesiac s rozsahom osem až dvanásť strán. Študenti sa tu dočítajú o aktuálnom dianí z kultúrno-spoločenskej oblasti, rôzne zaujímavosti z medicíny, novinky a informácie z mesta Martin a nájdu tu aj tipy na podujatia, výlety či nákupy :)

Zamestnanci, ktorí s veľkým znepokojením sledujú negatívnu zavádzajúcu kampaň proti SNK zo strany jej bývalého generálneho riaditeľa Dušana Katuščáka, napísali list, ako podporu súčasnej generálnej riaditeľke Kataríne Krištofovej.