Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Adresa a kontakt

+421434924270

Kollárova 720/74

039 01, Turčianske Teplice

Vstup

rezervácia: je potrebná iba pre väčšie skupiny

časová náročnosť: 45 min.

predaj lístkov: na mieste


OTVÁRACIA DOBA

Utorok (Tuesday) - Piatok (Friday): 10.30 - 16.30 Nedeľa (Sunday): 13.00 - 17.00 | 12.00 - 16.00 (december - január)

Sociálne siete

Predpoveď

Galéria Mikuláša Galandu

Galéria v rodnom dome maliara Mikuláša Galandu, rodáka z Turčianskych Teplíc

História a poslanie

Rodný dom Mikuláša Galandu bol 13. júla 1979 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Priestory domu boli Turčianskou galériou v Martine upravené na výstavné účely v roku 1987. Dňa 1. júla 2001 sa stal rodný dom Mikuláša Galandu vlastníctvom mesta Turčianske Teplice. Oficiálne otvorenie domu Mikuláša Galandu sa uskutočnilo 21. marca 2002 výstavou „Odkaz Mikuláša Galandu pre 20. storočie“.

Dňa 24. septembra 2002 schválilo Mestské zastupiteľstvo zriaďovaciu listinu Galérie Mikuláša Galandu, ktorej základným poslaním je zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať diela výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu s osobitným zreteľom na odkaz Mikuláša Galandu.

Stále expozície

26. februára 2008 bola opäť otvorená stála expozícia Mikuláša Galandu na 1. poschodí galérie - umelcovho rodného domu.

Mikuláš Galanda

Mikuláš Galanda (1895-1938) bol rodákom z Turčianskych Teplíc. Bol maliarom a grafikom, predstaviteľom slovenskej grafickej moderny, ktorý sa na rozdiel od svojich umeleckých súčasníkov orientovaných prevažne na vidiek a folklór, zameral na mestské prostredie. Venoval sa úžitkovej a knižnej grafike, tvoril exlibrisy a intenzívne ilustroval.