Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Výstava: PhDr. Jiří Langer, CSc., etnológ, historik, múzejník

Zoznámte sa s dielom a životom významného etnológa, historika a múzejníka Jiřího Langera, ktorý sa podieľal na tvorbe koncepcií Múzea slovenskej dediny v Martine a ďalších múzeí v prírode v Česku a na Slovensku.

Výstava PhDr. Jiří Langer, CSc., etnológ, historik, múzejník, ktorú si môžete pozrieť v Múzeu slovenskej dediny v Martine v termíne 3. 7. – 30. 9. 2024, pripomína jeho intenzívne zapojenie sa do budovania múzeí v prírode a jeho prínos do súvisiaceho výskumu tradičnej stavebnej kultúry a bývania v Európe.

Na výstave nájdete ukážky dokumentárnych fotografií a kresieb, ktoré Langer za celú dobu svojho pôsobenia vytvoril.

Výskumná činnosť Jiřího Langera je dlhoročná a hlavne medziodborová. Ľudovú architektúru skúmal z hľadiska nielen etnografického, ale i historického a sociálneho. Na prelome 20. a 21. storočia tak vytvoril v rámci vied o kultúre a spoločnosti model vedeckého výskumu pohybujúceho sa na rozhraní viacerých spoločenských disciplín. Múzeum v prírode totiž vnímal ako komplexný celok.

Svojim širokým záberom, dlhodobou dokumentačnou a výskumnou prácou pomohol pri budovaní týchto múzeí v prírode:

  • Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová
  • Múzeum slovenskej dediny, Martin
  • Múzeum liptovskej dediny Pribylina
  • Národopisná expozícia v prírode, Stará Ľubovňa
  • Múzeum kysuckej dediny, Čadca
  • Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, Strážnice
  • Valašské muzeum v přírode, Rožnov pod Radhoštěm.

Výstava je realizovaná v spolupráci s Národním muzeom v přírodě – Valašským muzeom v přírodě.


Reklama

Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM