Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Deň otvorených dverí na Žilinskej univerzite v Žiline

Autor: Žilinská univerzita v Žiline
Foto: Žilinská univerzita v Žiline
Uverejnené: 24. január 2024

Ako môže vyzerať päť rokov života študentiek a študentov Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA)? Fakulty UNIZA si pripravili na Deň otvorených dverí (DOD) atraktívny program, počas ktorého nechajú uchádzačov o štúdium nahliadnuť do svojich priestorov, moderných laboratórií a ďalších výnimočných miest. Návštevníci podujatia budú mať jedinečnú príležitosť stretnúť nielen študentov a pedagógov UNIZA, ale aj priemyselných partnerov z praxe.

Sériu dní otvorených (DOD UNIZA) otvorí Strojnícka fakulta (SjF UNIZA). 24.1. o 9:30 hod. začne atraktívna prezentácia o fakulte a študijných programoch. Návštevníkom budú predstavené jedinečné laboratóriá a lákavé expozície pred aulou Datalan. Uskutoční sa aj diskusia a prezentácie pozvaných priemyselných partnerov. Študenti a mladí vizionári získajú dôležité informácie o svete strojov a technológov, špičkových projektoch, inteligentnom a SMART strojárstve.

Fakulta humanitných vied (FHV UNIZA) pozýva zažiť neopakovateľnú atmosféru svojho dňa otvorených dverí 6. 2. o 10 hod. Tento rok bude DOD FHV UNIZA v znamení motta:  rešpekt k minulosti, príprava na budúcnosť. Dabing v nahrávacom štúdiu FHV, Digitalizácia písomného kultúrneho dedičstva, vyučovanie jazykov a relaxačný zážitok prostredníctvom ASMR je súčasťou programu, ktorý kombinuje odborné a zábavné aktivity. Bude sa súťažiť o skvelé ceny a zahrá aj univerzitná kapela. Študenti fakulty predstavia okrem študijných programov aj možnosti vycestovania na študijné pobyty do zahraničia, Univerzitnú knižnicu, športové a mimoškolské aktivity.

Deň otvorených dverí Fakulty bezpečnostného inžinierstva (FBI UNIZA) sa bude konať 7. 2. o 10 hod. v priestoroch fakulty, v blízkosti centra mesta oproti autobusovej stanici. Návštevníci DOD si na interaktívnych prezenčných miestach budú môcť vyskúšať a dozvedieť sa o rôznych odvetviach bezpečnosti, s ktorými sa počas štúdia stretnú. Nebudú chýbať kamerové systémy, virtuálny tréning v BOZP, požiarnotechnické zariadenia, ale aj kriminalistická technika so snímaním odtlačkov, civilná ochrana so skúškou masiek alebo hasičský šport s možnosťou skúšky viazania uzlov. Samozrejmosťou sú informácie o možnostiach štúdia a študijných programoch na FBI UNIZA. Aké je to byť súčasťou FBI UNIZA rodiny sa dá zažiť aj na virtuálnom DOD 13. marca.

Expo zóna, Workshop zóna, Fun zóna. Stavebná fakulta (SvF UNIZA) spojila vynikajúci program DOD s Kariérnym dňom. 8. 2. od 9 hod. sa návštevníci zoznámia práve v Expo zóne s ponukou študijných programov prepojených s praxou a stretnú aj vybraných zamestnávateľov. Dozvedia sa viac o študentskom živote a možnostiach vycestovať do zahraničia už počas štúdia. Prebiehať budú aj workshopy a diskusie, prezentácie stavebných spoločnosti, interaktívne ukážky digitálnych modelov konštrukcií a technologických trendov v stavebníctve a projekcii. Bonusom bude súťaž o skvelé ceny, stavebná fotobúdka a chutné občerstvenie.

Deň 9. 2.  bude patriť Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS UNIZA). Od 9 hod. pozýva všetkých záujemcov o štúdium do prezentačných stánkov jednotlivých študijných programov fakulty vo vstupnej hale hlavnej budovy univerzity. Od 10 hod. v AULE 1 ponúkne svojím návštevníkom informácie o študijných programoch a katedrách. Súčasťou DOD fakulty bude aj prehliadka priestorov a moderných laboratórií. V čase obeda od 12 hod. nebude chýbať ani občerstvenie, prehliadka menzy, internátov a knižnice.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) ukáže to najlepšie na Valentína 14. 2. od 8:30 hod. Zážitková Tour de FEITcity začína návštevou laboratórií v hlavnej budove rektorátu UNIZA. Počas celého doobedia bude otvorené FEITexpo, kde sa mladí návštevníci dozvedia top informácie o študijných programoch, študentskom živote a uplatnení po skončení štúdia. Nebude chýbať ani tematická prednáška, priemyselní partneri aj zo zahraničia a študenti, ktorí inšpirujú. Radostným motivátorom je aj súťaž o hodnotné ceny za viac než 500 eur.

Deň otvorených dverí Fakulty riadenia a informatiky (FRI UNIZA) sa uskutoční 15. 2. o 10 hod. v konferenčnom centre fakulty. Pre účastníkov a účastníčky sú pripravené zaujímavé praktické workshopy, prehliadky moderných počítačových laboratórií či ukážky riešených prác šikovných študentov. Všetky informácie o štúdiu, atraktívnych študijných programoch a študentskom živote získajú účastníci na jednom mieste. Pripravená je aj súťaž o skvelé ceny. 13. marca sa uskutoční DOD FRI UNIZA online formou pre všetkých účastníkov, ktorí sa nebudú môcť alebo nestihnú zúčastniť DOD na fakulte.

Deň otvorených dverí uskutoční aj Výskumný ústav vysokohorskej biológie, ktorý vo svojom sídle v Tatranskej Javorine privíta uchádzačov o štúdium bakalárskeho študijného programu stráž prírody a magisterského študijného programu alpínska a vysokohorská ekológia. 15. 2. o 11 hod. získajú záujemcovia všetky potrebné informácie nielen o štúdiu, ale aj o ochrane vysokohorských ekosystémov.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama