Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Ministerstvo kultúry bolo na výjazde v Martine

Autor: MK SR
Foto: MK SR
Uverejnené: 28. júl 2023

Vo štvrtok 27. júla ministerka kultúry Silvia Hroncová, štátny tajomník Matúš Bieščad, generálna riaditeľka Sekcie ekonomiky Paulína Szentesi a generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka Radoslav Ragač navštívili päť kultúrnych inštitúcií v Martine a jeho okolí.

Prvou zastávkou bola návšteva detašovaného pracoviska Slovenskej národnej knižnice, a to jej Konzervačného a digitalizačného centra vo Vrútkach. Hlavné úlohy centra súvisia s digitalizáciou a ochranou písomného kultúrneho dedičstva.

Druhou zastávkou bola Slovenská národná knižnica v Martine, kde sa uskutočnilo rokovanie s vedením knižnice Katarínou Krištofovou, prebrali sa otázky knižničného informačného rozvojového systému a budúci rozvoj v oblasti digitalizácie. Uskutočnila sa aj prehliadka knižných fondov, ktoré obsahujú stredoveké kódexy, Literárneho archívu, ktorého vzácnou súčasťou sú napríklad rukopisy Hviezdoslava či Kukučína.

Pozrite si http://dikda.snk.sk/! Na tejto novej platforme digitálnej knižnice sa nachádzajú obchodne nedostupné diela. Slovenská národná knižnica portál spustila v spolupráci s @LITA, autorská spoločnosť len pred pár mesiacmi.

Treťou zastávkou bolo čerstvo zrekonštruované Múzeum Martina Benku, ktoré sa nachádza v dome na Kuzmányho ulici v Martine, kde Benka žil poslednú dekádu svojho života. Interiér múzea s veľmi osobitou atmosférou je podľa poslednej vôle maliara zachovaný v autentickej podobe, nachádza sa v ňom aj ateliér a expozícia jeho diel.

Štvrtou zastávkou bolo Múzeum slovenskej dediny, ktoré je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Slovenské národné múzeum v Martine ho buduje v lokalite Jahodnícke háje v juhovýchodnej časti Martina od 60. rokov 20. storočia. Delegácia absolvovala obhliadku skanzenu a rokovanie o jeho víziách do budúcnosti.

Poslednou zastávkou bolo Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, ktoré rovnako patrí pod Slovenské národné múzeum. Ide o dokumentačné, vedecko-výskumné a metodické pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré je zamerané na dejiny a kultúru Rómov na Slovensku. Jeho súčasťou je aj expozícia Romano drom / Cesta Rómov, ktorá prezentuje pôvod a dejiny Rómov od odchodu ich predkov z indickej pravlasti až po príchod do Európy.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama