Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Dielo mesiaca v Turčianskej galérii: Vincent Hložník: Vdovy (1943)

Autor: Turčianska galéria
Foto: Turčianska galéria
Uverejnené: 05. október 2023

Vybral Martin Hrvol: "Mám rad surové veci, skice, kresby, ktoré nemá nikto vidieť, je to prvý plán alebo aj myslenie kresbou, tu a teraz. Sú úprimné a bez fráz."

„V druhom pláne sa už viac komponuje priestor, tvar ale hlavne želaná skutočnosť výtvarného: kroje, Tatry, zbojníci, devy, hrdinovia... Vincent Hložník však vytvára sériu Vdov, neznámych žien a v neskoršej tvorbe maľuje obrazy vojny v dômyselných priestorových kompozíciách, ktoré ma neprestávajú fascinovať, a to nielen vtedajšou aktuálnosťou, ale aj surovosťou, ktorú dokáže preniesť aj do výsledných obrazov a grafík. Komponovať neželanú skutočnosť videného, v tomto prípade vdovy, a to ešte bez krojov, bolo trúfalé v dobe, kedy sa už ako na páse tvorili pocty neznámym hrdinom a nikdy nie, ani dnes, hrdinkám vo vojne. Takisto, ako je trúfalé s súčasnosti komponovať budúcu skutočnosť zničenej krajiny, kde v centre obrazu, bohužiaľ, ešte stále stojí hrdina. Smutné je len to, že sa na neho nemá kto pozerať. Dystopický monument si nekladie otázku čo ideme vystavovať, ale pre koho, keď tu už nik nebude...

Martin Hrvol (1989) absolvent magisterského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa najmä tvorbe priestorových inštalácií, často pracuje s prírodnými materiálmi, tematizuje mýty a prácu s architektonickými formami. Je víťazom deviateho ročníka ceny EXIT 2019.

Vincent Hložník (1919 – 1997) sa narodil 22.10.1919 vo Svederníku. Bol slovenský maliar, grafik, ilustrátor, sochár a pedagóg, predstaviteľ expresionizmu. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, generácie umelcov druhej svetovej vojny, mladej avantgardy. Ilustroval vyše sto diel svetovej i národnej literatúry. Vo svojej tvorbe reagoval najmä na udalosti druhej svetovej vojny. Jeho talent, pracovitosť, rozhľad a skromnosť mu získali obdiv a uznanie doma i v cudzine. Jeho diela venované postaveniu človeka vo svete mali vždy výrazný humanistický, etický a sociálny charakter, ktorý tak určil autorov trvalý príklon ku expresívnemu figurálnemu prejavu. Zomrel 10.12.1997 v Bratislave.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama