Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

ODKAZY IV.: Druhý koncert bol venovaný spomienke na prvú odborne vzdelanú archivárku na Slovensku, Marii Jeršovú-Opočenskú

Autor: Vladimír Šlepec
Foto: Vladimír Šlepec
Uverejnené: 15. október 2023

V sobotu 30. septembra sa vo vstupnej dvorane Slovenského národného múzea v Martine uskutočnilo v rámci projektu Odkazy IV. prvé javiskové uvedenie monoopery „The Revelation of St. John“ slovenského skladateľa Petra Martinčeka. Večer bol venovaný prvej slovenskej profesionálnej archivárke Marii Jeršovej-Opočenskej.

Jediná monoopera slovenského skladateľa „The Revelation of St. John“ v anglickom jazyku patrí k slovenským raritám. Jej dramatický potenciál využila režisérka Zuzana Galková, ktorá zasadila dej do priestoru vstupnej haly Slovenského národného múzea v Martine, v ktorom Marie Jeršová-Opočenská celý svoj profesionálny život pracovala, ako odkaz na prepojenie minulosti s prítomnosťou.

Predlohou tejto monoopery je posledná kniha Biblie, Zjavenie Jána, uzatvárajúca tento vzácny dokument plný umeleckých obrazov a metafor. Inscenačným zámerom režisérky bolo pozrieť sa na proroctvo Zjavenie Jána očami súčasného človeka a hľadať odpoveď na to, aký obraz o našom svete ponúka. Hudobný jazyk v intenciách minimálnej hudby, kontroverzná a stále súčasná téma proroctiev v kombinácii s anglickým jazykom ponúkla vzrušujúce interpretačné možnosti.

„The Revelation of St. John“ prirodzene apeluje na to, čo je prirodzené každému z nás, na túžbu človeka hľadať odpovede, kam nás naše konanie a myslenie priviedlo. Ak ako ľudstvo nesieme zodpovednosť za stav nášho sveta, aký podiel nesie jednotlivec? V snahe zodpovedať si tieto otázky ľudia často podliehajú populistickým prejavom a slovám falošných prorokov, namiesto prijatia nepríjemnej pravdy. A tak si tvorcovia položili otázku, či by sme dokázali spoznať v dnešnej dobe pravého proroka a skutočne počúvať, čo nám prišiel zvestovať? Odborné konzultácie a sprievod biblickým príbehom inscenačnému tímu sprostredkovala teologička Ľubica Štefanidesová.

Hudobný princíp, hlas a sprievodný klavír dodávajú dielu kontemplatívny a komorný charakter. Dielo na javisko uvádza jedného speváka a klaviristu. V úlohe St. Johna (svätého Jána) sa predstavil slovenský tenorista Vladimír Šlepec a v úlohe klaviristu Markus Urbas, ktorí tento monumentálny priestor naplnili príbehom ťaživého proroctva a človeka, ktorý prináša pravdu o tom, čo nás ako ľudstvo čaká.

Výrazným prvkom inscenácie bol svetelný dizajn vytvárajúci mnohovrstevný obraz reality a sna, súženia a milosrdenstva, či tiene abstraktna a konkrétnosti, ktorého autormi boli Ondrej Kaprálik a Barbora Šimová.

Záverečný koncert projektu Odkazy IV. sa uskutoční v sobotu 9. decembra 2023 o 18.00 hod. v sobášnej miestnosti Turčianskej galérie. Počas piesňového večera zaznejú piesne Antonína Dvořáka a Ľúbostné valčíky Johannesa Brahmsa. Predstaví sa česká sopranistka Kateřina Beranová, mezzosopranistka Lucia Duchoňová, tenorista Vladimír Šlepec a bas Klaus Wetzlinger za klavírneho sprievodu Ellen Braslavski a Markusa Urbasa.

There are no images in the gallery.

Hlavným organizátorom projektu Odkazy IV. je Združenie turčianskych muzikantov a spoluorganizátorom je Štúdio Pivnica. Projekt je realizovaný v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine - Múzeom kultúry Čechov na Slovensku a finančne ho podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar