Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Dielo mesiaca v Turčianskej galérii: Ľudovít Lukáč: Porada I (1977)

Autor: Turčianska galéria
Foto: Turčianska galéria
Uverejnené: 31. október 2023

Vybral Parlament mladých mesta Martin: „Obraz Porada I. od Ľudovíta Lukáča nám pripomína naše stretnutia Parlamentu mladých, budovu Millénia, celú zo skla, ktorá slúži ako naše sídlo, kde sa pravidelne stretávame a spoločne pripravujeme projekty, ktoré ovplyvnia naše mesto k pozitívnym zmenám.„

„Výtvarné dielo zobrazuje troch ľudí, ktorí spoločne diskutujú, tým v nás evokuje naše stretnutia, výmenu nápadov a dynamické interakcie medzi našimi členmi. Zároveň vyvoláva pocit pokoja a spolupatričnosti, rovnako ako je to v našom Parlamente mladých. V Milléniu nachádzame miesto, kde naše diskusie vedú k pozitívnym a prospešným myšlienkam, kde sa naše myšlienky miešajú a prelínajú, rovnako ako osoby na obraze. Pozadie maľby akoby zobrazovalo naše mesto Martin, v ktorom pôsobíme, a na ktoré sme hrdí.

Parlament mladých Martin

Je politicky nezávislá mládežnícka skupina, ktorá spolupracuje najmä s primátorom mesta Martin, so zriadenými odbornými komisiami pri mestskom zastupiteľstve v Martine, ako aj s Mestským zastupiteľstvom v Martine, občianskymi združeniami podporujúcimi prácu s mládežou v meste Martin a jeho okolí. Vo svojej činnosti sa riadi vlastným plánom zasadnutí a vlastným rokovacím poriadkom. Koordinátorom je ustanovený príslušný zamestnanec mesta Martin, ktorý zabezpečuje organizačné, technické a administratívne práce súvisiace s činnosťou Parlamentu mladých Martin.

Ľudovít Lukáč (1941 - 1988)

Narodil sa 14.04.1941 v Novej Bystrici. Po skončení stredoškolských štúdií sa usadil v Martine, kde si osvojil maliarske techniky u Martina Benku a Mikuláša Bazovského. Vystavoval v Žiline (1977), Komárne, B. Bystrici a v Maďarsku (Miškolc, Eger, Salgotarján). Zúčastnil sa na spoločnej výstave kysuckých výtvarníkov Pozdrav (Bratislava, 1985). Zomrel 13.1.1988 v Martine, kde je aj pochovaný.     


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama