Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Vitajte v Digitálnej knižnici SNK!

Autor: SNK
Foto: SNK
Uverejnené: 18. apríl 2023

Slovenská národná knižnica v týchto dňoch spustila portál DIKDA – Digitálnu knižnicu SNK (dikda.snk.sk), ktorá ponúka registrovaným čitateľom viac než milión autorsky voľných i obchodne nedostupných diel (OND). A to všetko bezplatne, online a z ktoréhokoľvek miesta Európskeho hospodárskeho priestoru.

Z mobilu či laptopu, stačí vám registrovať sa a okamžite v nej môžete vyhľadávať digitálne kópie kníh, časopisov, článkov, fotografií, rukopisov, ktoré vyšli od vynájdenia
kníhtlače až po začiatok 21. storočia. Doteraz Slovenská národná knižnica zabezpečovala ničím neobmedzený prístup k všetkým zdigitalizovaným dokumentom výhradne vo vlastných priestoroch a mimo nich mohli naši registrovaní používatelia pracovať len s tzv. autorsky voľnými dielami.

Intenzívne rokovania medzi SNK a organizáciou kolektívnej správy LITA, partnerom projektu, v minulom roku viedli k uzavretiu rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy, ktorá nám prostredníctvom DIKDA umožňuje sprístupňovať digitálne kópie OND širokej verejnosti bezplatne i mimo priestorov našej sídelnej budovy,“ vysvetlila generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

Samozrejme, pri zabezpečení účinnej ochrany diel aj práv autorov týchto diel. DIKDA teda predstavuje bezbariérovú, široko dostupnú verejnú službu poskytovanú Slovenskou národnou knižnicou bezplatne každému, kto sa do nej zaregistruje. Znamená to, že si na lyžovačku do rakúskych Álp, na pláž do Chorvátska, Grécka či Talianska už nemusíte brať knihy ani časopisy, stačí vám mobil alebo tablet a po bezplatnej registrácii si z našej DIKDA vyberiete takú knihu či časopis, na ktorú práve máte chuť. Knižnica je otvorená 24 hodín denne a nezatvára sa ani počas štátnych sviatkov.

Počet objektov, ktoré sú prístupné používateľom, sa priebežne neustále zvyšuje aj v dôsledku postupného pridávania OND. Tieto smieme do online režimu uvoľňovať podľa toho,
kedy konkrétnemu dielu uplynie 6-mesačná lehota, počas ktorej musí byť zverejnené na portáli Úradu EÚ pre duševné vlastníctvo,“ zdôraznila generálna riaditeľka SNK. Doplnila, že práve OND – aj relatívne aktuálne – tvoria výraznú väčšinu všetkých zdigitalizovaných objektov. Zároveň platí, že väčšina diel, ktoré v súčasnosti ešte na dikda.snk.sk online voľne dostupné nie sú, sa takými stanú v horizonte týždňov až mesiacov.

Ku každému zdigitalizovanému dielu je priradený súbor bibliografických, administratívnych a technických metadát, ktoré zabezpečujú jeho jednoznačnú identifikáciu a v prípade potreby vám uľahčia jeho opätovné vyhľadanie. Tým z vás, ktorí sa práve trápite s písaním diplomovej či inej práce metadáta pomôžu vygenerovať štandardizovanú citáciu príslušného dokumentu.

DIKDA je výsledkom digitalizácie, s ktorou Slovenská národná knižnica začala v roku 2012 realizovaním najväčšieho projektu digitalizácie písomníctva na Slovensku „Digitálna knižnica a digitálny archív“. V priebehu troch rokov sa jej podarilo naskenovať a úspešne spracovať viac ako 1,25 milióna svojich vlastných slovacík a stále v tejto činnosti pokračuje.

Systematická digitalizácia knižničných a archívnych fondov a následné sprístupňovanie ich digitálnych kópií je totiž jedným z najefektívnejších spôsobov ochrany fyzických kníh a dokumentov pred nevyhnutnou degradáciou, ku ktorej prirodzene dochádza,“ uzavrela K. Krištofová.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama