Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

UNM využíva najnovšiu generáciu robotického systému Da Vinci

Autor: Univerzitná nemocnica Martin
Foto: Univerzitná nemocnica Martin
Uverejnené: 28. apríl 2023

Univerzitná nemocnica Martin ako prvá nemocnica na Slovensku operuje na najnovšej, štvrtej generácii robotických systémov Da Vinci Xi.

Operačný systém je navrhnutý tak, aby pomáhal chirurgom vykonávať minimálne invazívne operácie. Operatérom umožňuje 3D videnie s vysokým rozlíšením, zväčšený pohľad a robotickú a počítačovú asistenciu. V UNM operovali touto najmodernejšou technológiou už viac ako 20 pacientov.

Operácia systémom da Vinci prináša pacientom viacero benefitov. „Najväčšou takýchto operácii je lepšia rekonvalescencia po zákroku, s čím súvisí aj kratšia doba hospitalizácie. Zo stany pacientov je o tento druh operácii veľmi vysoký záujem. Aktuálne ho využívame pri chirurgických, gynekologických a urologických operáciách,“ informoval riaditeľ UNM MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA. Ako doplnil, postupne sa budú pridávať ďalšie špecializácie, ktoré budú na operácie systém Da Vinci využívať.

Operatéri pri práci s robotickým systémom využívajú špecializované prístrojové vybavenie. Vrátane miniaturizovanej chirurgickej kamery a nástrojov (t. j. nožníc, skalpelov a klieští), ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli s  presným vedením operačného zákroku hlboko vo vnútri tela pacienta. Najnovšia generácia Da Vinci Xi, ktorú UN Martin využíva, má pridaných viac nástrojov, funkcii aj digitálnu podporu. Robotický systém Da Vinci Univerzitná nemocnica Martin zaviedla do praxe vďaka spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine. Systém bol odprezentovaný verejnosti na pôde fakulty v novembri minulého roka, následne sa presunul do UNM.

"Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine zahájila novú etapu vo výchovnom a vedecko-výskumnej procese a v liečebnej starostlivosti v Univerzitnej nemocnici Martin," uviedol na záver prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. prodekan JLF UK pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM