Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Slovenská národná knižnica: aký bol rok 2022?

Autor: SNK
Foto: SNK
Uverejnené: 17. máj 2023

Aj v Slovenskej národnej knižnici sa rok 2022 niesol v znamení pomalého návratu do života bez pandémie, avšak poznačeného vojnovým konfliktom na Ukrajine. Opäť sa konali podujatia a konferencie pre verejnosť, aktívne sme pôsobili v medzinárodných knihovníckych štruktúrach a darilo sa nám zvyšovať množstvo zdigitalizovaných objektov v online priestore.

Neustály import zdigitalizovaných objektov do Digitálnej knižnice SNK a jej propagácia na sociálnych sieťach sa odrazilo na výraznom náraste počtu zobrazených dokumentov (88 108) v Digitálnej knižnici. „Úspešné uzavretie rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy s autorskou spoločnosťou LITA v roku 2022 nám umožnilo začať v roku 2023 prostredníctvom Digitálnej knižnice SNK sprístupňovať širokej verejnosti bezplatne aj digitálne rozmnoženiny obchodne nedostupných diel, ku ktorým sa môžu používatelia dostať z ktorejkoľvek krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru,“ uviedla Katarína Krištofová generálna riaditeľka SNK. Dodala, že je teda vysoko pravdepodobné, že počty vstupov a zobrazení dokumentov sa v roku 2023 znásobia. V roku 2022 bolo komplexne zdigitalizovaných 59 376 objektov.

Zrušenie epidemiologických opatrení umožnilo SNK pripraviť pre verejnosť 17 kultúrno-výchovných akcií, tri odborné vedecké konferencie a tri výstavy v Literárnom múzeu SNK. Najväčším lákadlom pre verejnosť z celého Slovenska bolo popularizačno – vedecké popoludnie Na pol ceste na Mars, ktorého sa zúčastnili vedecké kapacity Dr. Michaela Musilová a prof. Štefan Klein.

Aj Slovenská národná knižnica sa pridala k inštitúciám, ktoré sa snažili odídencom z Ukrajiny pomôcť v ich ťažkých chvíľach a svoje priestory poskytla viac než dvadsiatim dospelým a deťom, aby v nich mohli nájsť dočasné ubytovanie,“ uviedla K. Krištofová.

Významným úspechom bola obnova technologickej infraštruktúry kľúčového knižnično-informačného systému KIS3G, ktorý slúži aj ďalším knižniciam SR. Po dlhšom úsilí sa nám v roku 2022 podarilo právne vysporiadať vlastnícke vzťahy k niektorým pozemkom na severnej strane sídelnej budovy SNK, čo nám umožnilo organizačne v tomto roku začať riešiť spôsob a oprávnenosť parkovania v tejto lokalite.

Vynovili sme vstupné priestory Friesenhofovského kaštieľa v Brodzanoch, v ktorom sídli naše Slovanské múzeum A. S. Puškina a jeho strecha dostala nový ochranný náter, ktorý predĺži životnosť šindľovej krytiny. V historickom a botanicky cennom parku, ktorý kaštieľ obkolesuje, bolo vysadených 20 nových stromčekov. Po niekoľkoročnom úsilí sa nám podarilo získať do správy aj pozemky na pravej strane riečky Geradza. Počas vegetačného pokoja rastlín v roku 2023 teda zabezpečíme vyčistenie od náletových drevín aj túto stranu parku.

Ku koncu roka 2022 SNK evidovala 8 180 aktívnych používateľov a zaznamenala 90 340 absenčných a prezenčných výpožičiek. O služby Literárneho archívu SNK prejavilo záujem 689 bádateľov, ktorým sme sprístupnili na štúdium 86 337 archívnych dokumentov. Do oboch našich múzeí zavítalo minulý rok dokopy 28 861 návštevníkov.

Zamestnanci SNK aktívne pôsobili vo viacerých medzinárodných knihovníckych štruktúrach. Generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová pokračovala v aktívnom pôsobení CENL (Conference of European National Librarians) a IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Dôkazom úzkej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou bolo aj Fórum ústredných knižníc SR a ČR, ktoré v novembri 2022 zorganizovala SNK.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

Reklama