Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Medzinárodný deň bez fajčenia

Autor: UN Martin
Foto: UN Martin
Uverejnené: 20. november 2023

Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC).

Tento deň – 20. november 2023 je venovaný prevencii, zvýšenej informovanosti verejnosti a liečbe závislosti na cigaretách a nikotíne. Celosvetovo fajčí 1,3 miliardy ľudí. Na Slovensku fajčí 24 % dospelej populácie a až 29 % tínedžerov. Až 70 percent fajčiarov by s týmto zlozvykom chcelo prestať, závislosť na nikotíne je však jedna z najsilnejších závislostí na svete.  

Na následky fajčenia zomiera každý rok 6 miliónov ľudí. „Problémom sú hlavne klasické cigarety, ale v poslednej dobe pribudli na trhu iné nikotínové, tabakové produkty a nové formy elektronických cigariet, ktoré uľahčujú ľuďom cestu k tejto silnej závislosti. Okrem toho privádzajú k silnej závislosti aj deti na základných a stredných školách, lebo sú pomerne ľahko dostupné“ upozorňuje pľúcna lekárka martinskej nemocnice MUDr. Stanislava Potrepčiaková.

„Je to deň, kedy by sa malo upozorniť na následky fajčenia cigariet a užívania tabakových, nikotínových a podobných výrobkov. Ale nemenej dôležité je aj ponúknuť ľuďom aj možnosť poradenstva a liečby, ako sa zbaviť tejto závislosti,“  zdôrazňuje lekárka pľúcnej kliniky, ktorá sa liečbe závislosti na tabaku dlhodobo venuje. „Nikotín je vysoko návyková látka, je to jedna z najsilnejších závislostí ktorá je hlavnou príčinou, prečo ľudia fajčia a nedokážu prestať. V mozgu spôsobuje rôzne chemické reakcie, ktoré sú väčšinou príjemné a tak sa dostávajú do lákavej pasce. Liečba závislosti je preto veľmi ťažká a dlhá a iba 3 % fajčiarov dokážu prestať bez odbornej pomoci.

Univerzitná nemocnica Martin ponúka fajčiarom špecializovanú pomoc formou liečby závislosti na tabaku a nikotíne. Tejto problematike sa dlhodobo venuje MUDr. Stanislava Potrepčiaková na Klinike pneumológie a ftizeológie.

„Súčasná medicína dokáže fajčiarom pomôcť. Liečba závislosti na tabaku musí riešiť tak psychickú ako aj fyzickú závislosť. Existuje niekoľko možností, okrem liekov je dostupná aj nefarmakologická liečba, najčastejšie je to náhradná nikotínová terapia. Základným predpokladom úspechu je však rozhodnutie prestať,“ zdôrazňuje pľúcna lekárka.  Objednať sa do ambulancie na  vyšetrenie a poradenstvo je možné telefonicky priamo v pľúcnej ambulancii na Klinike pneumológie a ftizeológie.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama