Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Prihlás sa na duálne vzdelávanie ZSSK pre rok 2024/2025

Autor: ZSSK
Foto: ZSSK
Uverejnené: 31. január 2024

Študuj, praxuj a pracuj v sektore dopravy pre Najzamestnávateľa 2023. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zamestnáva viac ako 5 200 zamestnancov v najrôznejších desiatkach profesií na železnici, pričom najviac ich pracuje ako rušňovodičov, vlakvedúcich či osobných pokladníkov. Ak chceš byť jedným z nich a mať priemerný plat 1 720 eur (*údaj za rok 2023), prihlás sa do duálneho vzdelávania ZSSK. Po vyštudovaní a zamestnaní sa u národného dopravcu získaš stabilitu, možnosť vzdelávania a rozvoja, konkurencieschopné platy a atraktívne benefity ako napríklad cestovanie vlakmi ZSSK takmer bezplatne.

Pre národného dopravcu ako jedného z najekologickejších dopravcov na Slovensku je výchova nastupujúcej generácie železničiarov poslaním. Aj preto sa v školskom roku 2024/2025 v rámci celého Slovenska otvára možnosť štúdia v rôznych technických odboroch, ktoré sú kľúčové v železničnej doprave.

Vďaka duálnemu vzdelávaniu žiaci nie sú odkázaní iba na teoretické získavanie poznatkov v školskej lavici, ale zbierajú reálne praktické zručnosti na pracoviskách ZSSK už počas svojho štúdia, kde za kvalitu výučby zodpovedá certifikovaný inštruktor s dlhoročnými skúsenosťami priamo z praxe.

Aj duálnym vzdelávaním si spoločnosť vychováva budúcich kolegov, ktorí nájdu uplatnenie v kľúčových nedostatkových pozíciách. Národný dopravca aktuálne eviduje najväčší nedostatok na pozíciách rušňovodič, vlakvedúci, elektromechanik, zámočník, mechanik a vozmajster.

Peter Helexa, generálny riaditeľ ZSSK: „Aktívne prispievame do výchovy našich budúcich kolegov prostredníctvom duálneho vzdelávania. Je to výhodná investícia pre obidve strany – ako pre národného dopravcu, tak aj pre mladých ľudí, ktorí sa po štúdiu môžu hneď zamestnať a vykonávať ocenené a zmysluplné povolanie pre spoločnosť. Pre mnohých je práca na železnici nielen zamestnaním, ale aj vášňou a koníčkom.“

Cieľom duálneho vzdelávania je uľahčiť prechod žiakov do profesijného života, a to najmä prepojením teoretického a praktického štúdia priamo u budúceho zamestnávateľa. Národný dopravca si tak vychováva vlastných budúcich zamestnancov prostredníctvom duálneho vzdelávania, čím sa spolupodieľa na výchove a vzdelávaní nastupujúcej generácie budúcich zamestnancov. Piati minuloroční vyštudovaní dualisti, ktorí sa rozhodli pre prácu rušňovodiča v ZSSK, aktuálne uzatvárajú teoretickú časť vzdelávania poslednou skúškou a prejdú na jazdný výcvik a praktickú skúšku. Po úspešnom absolvovaní aj praktickej časti sa stanú plnohodnotnými rušňovodičmi národného dopravcu. Stane sa tak už v lete 2024.

ZSSK ponúka duálne vzdelávanie v odboroch mechanik-elektrotechnik, rušňovodič a strojný mechanik. Absolventi duálneho vzdelávania sa tak po ukončení štúdia môžu v ZSSK uplatniť na pozíciách rušňovodič, elektromechanik, mechanik elektronických zariadení a mechanik.

Národný dopravca spolupracuje pri spomínaných odboroch so strednými odbornými školami po celom Slovensku:

 • študijný odbor mechanik – elektrotechnik:
  • Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
  • Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany
  • Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
  • Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa
  • Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1, Poprad-Matejovce
  • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice                                     
 • študijný odbor rušňovodič:
  • Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa
 • študijný odbor strojný mechanik:
  • Stredné odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok

O duálne vzdelávanie je aj v tomto školskom roku nadštandardný záujem. V školskom roku 2023/2024 má ZSSK 83 dualistov, ktorí študujú v odbore mechanik-elektrotechnik, rušňovodič alebo strojný mechanik. Okrem zaujímavého štúdia a istoty práce po vyštudovaní odboru má absolvent niekoľko benefitov. Jedným z nich je aj mesačné podnikové štipendium na základe študijného prospechu a ďalších študijných podmienok. ZSSK tak od fungovania duálneho vzdelávania vyplatila študentom štipendiá v celkovej hodnote 90 750 eur.

Systém duálneho vzdelávania obsahuje aj tieto benefity:

 • Podnikové štipendium v 1. ročníku max. 400 eur (40 eur/mesiac/žiak).
 • Podnikové štipendium v 2. ročníku max. 600 eur (60 eur/mesiac/žiak).
 • Podnikové štipendium v 3. ročníku max. 800 eur (80 eur/mesiac/žiak).
 • Podnikové štipendium v 4. ročníku max. 1000 eur (100 eur/mesiac/žiak).
 • Preplatenie 50 % nákladov za ubytovanie na školskom internáte/mesiac/žiak.
 • Stravnú jednotku v hodnote 4,29 eur x počet absolvovaných dní praktického vyučovania.
 • Preplatenie cestovných výdavkov z miesta trvalého bydliska na praktické vyučovania a späť/mesiac/žiak.
 • Bezplatné poskytnutie ochranných osobných pracovných pomôcok.
 • Bezplatné absolvovanie lekárskej prehliadky.
 • Bezplatné absolvovanie psychologického vyšetrenia.

Ak chceš v reálnych podmienkach prepojiť teoretické a praktické vzdelanie, získať zaujímavé benefity a istotu stabilného pracovného miesta hneď po ukončení štúdia, tak neváhaj a prihlás sa.

Informácie o nábore a žiadosť o zaradenie do duálneho systému ZSSK pre školský rok 2024/2025 nájdeš tu – Duálny systém ZSSK | ZSSK. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča neváhať, žiadosť vyplniť a podať čím skôr, pretože počet miest je limitovaný. Termín odovzdania prihlášok na stredné školy je do 20. marca 2024.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama