streda, 04 január 2017 12:35

Evanjelická spojená škola zvyšuje povedomie o migračnej kríze

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Evanjelická spojená škola zvyšuje povedomie o migračnej kríze Evanjelická spojená škola zvyšuje povedomie o migračnej kríze

Migračná kríza je a zrejme ešte dosť dlho bude horúcou témou spoločenských diskusií. Na mnohých školách sa téme migrácie vyhýbajú.

Dôvodom býva skutočnosť, že učitelia nemajú o migrácii dostatok informácií a relevantných podkladov, ktoré by im umožnili komplexne predstaviť túto tému žiakom. Hoci je vzhľadom postoje vlád krajín V4 relatívne malý počet utečencov na ich území, prichádza k výraznému nárastu xenofóbie prejavujúcej sa vo vyjadrovaní a správaní. Aktuálna situácia prináša veľa nezodpovedaných otázok a nedorozumení, ktoré je potrebné riešiť. Rozhodli sme sa byť v tejto veci na našej škole aktívni.

 

Vďaka Vyšehradského fondu, štyri mimovládne organizácie zo štyroch rôznych krajín spolupracujú pri poskytovaní psychosociálnej podpory a zvyšovaní povedomia o migračnej kríze. ADRA Česká republika, ADRA Slovensko spolu s Evanjelickou spojenou školou v Martine, Polish Medical Mission a Hungarian Baptist Aid spolupracujú pri organizovaní prezentácií na základných a stredných školách v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku a konferencií v Bratislave a Krakove.

 

Všetky aktivity sú zamerané na vzdelávanie a prevenciu proti netolerancii a xenofóbii. Taktiež sú nápomocné pri zvládnutí integračného procesu utečencov. Výmena skúseností na medzinárodnej úrovni je veľkou výhodou, pretože nám umožňuje sa učiť od seba navzájom, a tým situáciu zvládnuť lepšie. Projekt bude prebiehať od januáru 2017 a bude ukončený v októbri 2017. Evanjelická spojená škola sa prostredníctvom realizácie rôznorodých aktivít venovala praktickej pomoci utečencom aj počas minuloročného školského sociálneho projektu.

Mgr. Dušan Haško

Prispievateľ Turiec Online

PR manažér Nadácie kresťanského vzdelávania