Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Patrónmi 18. ročníka divadelného festivalu DOTYKY A SPOJENIA sú herečka Eva Pavlíková a režisér Ľubomír Vajdička

Autor: SKD Martin
Foto: SKD Martin
Uverejnené: 16. máj 2023

Nad 18. ročníkom festivalu Dotyky a spojenia budú držať ochrannú ruku jeho patróni — členka umeleckého súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre Eva Pavlíková a bard slovenskej réžie, profesor Ľubomír Vajdička.

Výberový nesúťažný festival Dotyky a spojenia ponúkne v termíne od 19. do 24. júna 2023 v Martine 30 inscenácií z 25 divadiel zo 14 slovenských a českých miest, 11 predstavení v Hlavnom programe, 5 predstavení v programe Pre mladé publikum, 6 predstavení v programe Junior, 22 rôznych diskusií o divadle, 6 koncertov, 1 výstavu, 2 workshopy a 5 tvorivých dielní pre deti.

Festival Dotyky a spojenia je najväčšou prehliadkou inscenácií uplynulej divadelnej sezóny na Slovensku. Hlavným organizátorom festivalu je Slovenské komorné divadlo Martin. Festival podporil Fond LITA a z verejných zdrojov Fond na podporu umenia – hlavný partner festivalu.

PATRÓNI FESTIVALU EVA PAVLÍKOVÁ A ĽUBOMÍR VAJDIČKA

Obaja umelci prijali pozvanie stať sa patrónmi festivalu Dotyky a spojenia bez váhania. „Myslím si, že konfrontácia divadiel, stretnutie sa divadelníkov a oslava divadla v takejto forme festivalu je nielen dôležitá, ale potrebná. Ešte stále je festivalov málo. Veľmi si cením, že Dotyky a spojenia fungujú už toľko rokov, “ reagovala herečka Eva Pavlíková na otázku o dôležitosti festivalu Dotyky a spojenia pre život divadla a divadelníctva na Slovensku. Profesor Ľubomír Vajdička dodal: „Na martinskom festivale je veľmi dôležité, že je otvorený. Ponúka veľa open air podujatí, vonku, s úplne voľným vstupom. Festival je tak skutočne určený pre divákov, pre občanov. Lebo divadlo vždy hrešilo tým, že sa stávalo aristokratickou, uzavretou inštitúciou. Aj tým, ktorí sa usilovali o divadlo pre ľud, to vždy vyšlo tak, že sa z toho stala exkluzívna záležitosť. Je dobré, že v Martine sa divadlo otvára ľuďom.“

HLAVNÝ PROGRAM

Hlavný program je ťažiskovou časťou festivalu. Tvorí ho 10 inscenácií s veľmi rôznorodými témami, ktoré mali premiéru od apríla 2022 do apríla 2023 a záverečná diskusia o festivalových inscenáciách Finále. Ako povedala programová riaditeľka festivalu Monika Michnová, v programe je viac inscenácií mimobratislavských divadiel a prevládajú pôvodné autorské inscenácie nad tými, ktoré sa opierajú o klasický dramatický text. Za výber Hlavného programu zodpovedá dramaturgická rada festivalu v zložení: divadelná kritička Barbora Forkovičová, dramaturg a hudobný skladateľ Róbert Mankovecký, dramaturgička Monika Michnová a divadelná kritička Zuzana Timčíková. Po každom predstavení sa uskutoční diskusia s tvorcami.

INSCENÁCIE V HLAVNOM PROGRAME

 • 20. jún: Nikdy Navždy – Divadlo Petra Mankoveckého,
 • 20. jún: Palárik (a to jeho teátro) – Divadlo Jána Palárika v Trnave (otvorenie festivalu)
 • 21. jún: Idioti – Národné divadlo Košice
 • 21. jún: SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času – Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
 • 22. jún: Woyzeck – Jókaiho divadlo v Komárne
 • 22. jún: Kocúrkovo – Slovenské národné divadlo
 • 23. jún: Terra Apathy – Divadlo Pôtoň
 • 23. jún: Iokasté – Slovenské komorné divadlo Martin
 • 24. jún: Čajka – Divadlo z Pasáže
 • 24. jún: Tí druhí – Offline (ukončenie festivalu)

PROGRAM PRE MLADÉ PUBLIKUM

Aj program Pre mladé publikum je výberový a tvorí ho 5 inscenácií pre deti a tínedžerov s premiérou od apríla 2022 do apríla 2023. Jeho garantkou a dramaturgičkou je teatrologička Lenka Dzadíková.

INSCENÁCIE V PROGRAME PRE MLADÉ PUBLIKUM

 • 20. jún: Stano a Zlá noha – Divadlo LUDUS
 • 21. jún: Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko – Bratislavské bábkové divadlo
 • 22. jún: A ako Antarktída – Bábkové divadlo Žilina
 • 23. jún: O nič nejde – Nové divadlo
 • 24. jún: Veľká cesta – Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici

PROGRAM JUNIOR

Festival uvedie šesť inscenácií poslucháčov vysokých umeleckých škôl. Trikrát sa predstaví Divadlo Akadémie umení z Banskej Bystrice a tri inscenácie uvedie Divadlo LAB Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Vstup na všetky predstavenia v rámci programu Junior je zdarma do naplnenia kapacity sály. Po každom predstavení sa uskutoční verejná diskusia Študentská platforma, v rámci ktorej budú s členmi inscenačných tímov diskutovať ich kolegovia, študentky a študenti AU a VŠMU.

PROGRAM NA NÁMESTÍ

Festival Dotyky a spojenia ponúkne už tradične každý večer zdarma program na námestí pred divadlom. Tento rok reprezentuje tanečné divadlo juniorský súbor Národného divadla v Brne s choreografiou Mária Radačovského. Činohru zastupuje hudobná komédia Túlavého divadla, v ktorej v réžii Jakuba Nvotu ožije stará Bratislava na pomedzí 20. a 30. rokov. Ostatné večery budú patriť koncertom kapiel, na čele ktorých stoja divadelníčky či divadelníci, konkrétne Alena Pajtinková, Eva Pavlíková a Dano Heriban. Festival Dotyky a spojenia patrí aj tým najmenším. Okrem výberového programu Pre mladé publikum sa každé popoludnie na malom pódiu medzi divadlom a knižnicou odohrajú divadielka s voľným vstupom pre všetkých. Po každom predstavení sa uskutoční tvorivá dielňa v priestoroch Turčianskej knižnice.

DISKUSIE

Festivalové diskusie, odborné aj tie, určené pre laickú verejnosť, sú druhou ťažiskovou časťou festivalu. Prezentácia projektu Sprievodca Divadelného ústavu a Inštitútu cirkulárnej ekonomiky o tuzemských možnostiach zelenej divadelnej praxe ponúkne príležitosť na diskusiu o tom, ako sa môžu divadlá stať environmentálne zodpovednejšími inštitúciami. Trojdňová diskusia Platforma s podtitulom Herectvo: krízy a výzvy sa bude venovať kondícii súčasného slovenského a českého herectva. Diskusie publika s tvorcami po predstavení ponúknu divákom možnosť dozvedieť sa viac o kontexte vzniku jednotlivých inscenácií. V rámci verejných diskusií Študentská platforma budú s členmi inscenačných tímov programu Junior diskutovať ich kolegovia, študentky a študenti AU a VŠMU. Diskusia Finále ponúkne záverečný pohľad na 18. ročník festivalu a jednotlivé festivalové inscenácie.

VIAC INFORMÁCIÍ

Všetky dôležité informácie o programe a festivale nájdete na webovej stránke dotykyaspojenia.sk. Od pondelka 15. mája 15.00 festival spúšťa predaj vstupeniek na Hlavný program a program Pre mladé publikum. Vstupenky je možné zakúpiť online prostredníctvom webovej stránky festivalu www.dotykyaspojenia.sk alebo osobne v pokladnici SKD Martin.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama