Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

17. jún 2023 v SNK: Vážne i nevážne

Autor: SNK
Foto: SNK
Uverejnené: 02. jún 2023

Vážne i nevážne. Historické výročia nemusia byť vždy len vysoko odborné a nudné. Príďte sa presvedčiť do Slovenskej národnej knižnice 17. júna 2023 od 14. do 19. hodiny. So známymi humoristami a hudobníkmi si zaspomíname aj na vznik Slovenskej republiky, ktorej 30. výročie si celý rok pripomíname.

Vážne i nevážne vyspovedá humorista a literát  Lukáš Latinák  svojich rovnako vtipných hostí – Zuzanu  Kubovčíkovú Šebovú a Vladimíra Kobielskeho. A glosovať sa budú aj udalosti, o ktorých sa písalo v médiách v roku 1992. Ktoré to boli okrem historických prelomových dátumov? Nuž, noviny a časopisy, ktoré v tom roku vyšli, si budete môcť prezrieť „naživo“ aj virtuálne vďaka Digitálnej knižnici SNK a multimediálnej prezentačnej vitríne.

Okrem toho, vo foyer Slovenskej národnej knižnice si v sprievode odborníka pozrieme  komentovanú prezentáciu dobových udalostí od prijatia Zákona o česko-slovenskej federácii (1968) po vznik Slovenskej republiky 1. 1. 1993.

Na počiatku bolo slovoje názov prednášky historičky SNK Jany Cabadajovej, počas ktorej sa pozrieme ešte ďalej do minulosti – konkrétne do obdobia, kedy vznikalo prvé písmo, papier a pergamen, začali sa tlačiť knihy Gutenbergovým strojom a dostaneme sa až po koniec 19. storočia, kedy slovenčina nabrala definitívnu podobu.

K nahliadnutiu budú aj vzácne exponáty z fondov SNK – prvé preklady Biblií z originálnych jazykov (hebrejský, grécky a aramejský), ktoré vznikali v 15. - 18. storočí:

* Biblia (Latina) – jej prvý preklad do latinčiny

* Biblia (Germanica) – jej prvý preklad do nemeckého jazyka z 15. storočia. Ak vás zaujíma jej príbeh, nenechajte si ujsť naše 5-minútové video, ktoré je venované práve tejto výnimočnej pamiatke: https://www.youtube.com/watch?v=nFhp-goLUMU

* Biblia (Bohemica) – čeština bol historicky tretím jazykom, do ktorého bola kniha kníh preložená. V našich zbierkach sa nachádza aj jej prvá tlačená verzia z 15. storočia ako aj Kralická Biblia zo 16. storočia.

* Prvým oficiálne známym prekladom Biblie do slovenčiny je tzv. Kamaldulská Biblia. Preložili ju kamaldulskí mnísi v polovici 18. storočia a použili pritom výrazy bežnej hovorenej slovenčiny, západoslovenských nárečových prvkov a českých slov. Existuje len v rukopise.

K nahliadnutiu bude aj faksimile tzv. Vatikánskeho kódexu zo 4. storočia. Je to jeden z najstarších a najcennejších rukopisov na svete, ktorého originál uchováva Vatikánska knižnica a Slovenská národná knižnica ako jediná na Slovensku vlastní faksimile, ktorú získala priamo z Vatikánu.

V toto popoludnie budú pre vás pripravené aj prvé kodifikačné príručky Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra či Martina Hattalu, ktoré stáli pri zrode spisovnej slovenčiny. Príďte sa na ne pozrieť a možno spoločne rozlúštime, kto môže za to, že slovenčina má „i“ a „y“.

Vysiela rádio je hudobno slovné soireé obľúbeného zoskupenia Funny Fellows, ktorí si ako svojho hosťa pozvali  Mariána Labudu. Pásmo humoru a hudby je pripravené z literárnych diel slovenskej a európskej literatúry. Zhudobnené básne budú autentickým koncertom, ktorý bude naplnený improvizáciami a komunikáciou s divákmi.

Počas tohto popoludnia budete mať výnimočnú príležitosť zdarma sa u nás zaregistrovať a tým využívať množstvo prezenčných aj online služieb, ktoré svojim používateľom poskytujeme. Tešíme sa na stretnutie s vami 17. júna 2023 popoludní v Slovenskej národnej knižnici.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama