Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Večer Sežrals všechen utrejch z trámu. Zdechni! bol venovaný uvedeniu hry Mariša v Slovenskom spevokole

Autor: SKD Martin
Foto: SKD Martin
Uverejnené: 26. október 2023

Dňa 18. októbra 2023 sa v divadelnom klube BREPT uskutočnil druhý večer II. ročníka projektu Dva národy – jeden Dom, ktorý pozostáva zo štyroch komorných koncertných večerov. Tie sú venované významným kultúrnym medzníkom, pamiatkam či osobnostiam českej kultúry so vzťahom k mestu Martin, so vzťahom k Slovenskému komornému divadlu.

Druhý koncert Sežrals všechen utrejch z trámu. Zdechni! bol venovaný uvedeniu hry Mariša v Slovenskom spevokole. Tento divadelný súbor od jeho začiatkov v roku 1872 až do polovice 20. storočia výrazne ovplyvňoval vývoj a smerovanie slovenského ochotníckeho  divadla. Spolok získal celoslovenský význam, keďže pravidelne každoročne uvádzal  divadelné predstavenia pri príležitosti valných zhromaždení Matice slovenskej, po jej zatvorení v roku 1875 spolku Živena a Slovenskej muzeálnej spoločnosti v Martine na tzv. Augustových slávnostiach.

Stretávala sa tu slovenská inteligencia a ochotníci hrávali hosťom divadelné predstavenia. Základný kameň na výstavbu Národného domu položili v Martine 30. apríla 1888. Budovu stavalo dvadsať murárov z Liptovského Petra a ďalší domáci pomocníci. Pôvodne mala byť postavená už v lete 1889. Prvým verejným podujatím v Dome (uhorské úrady nepovolili používať plný názov Národný dom) bol tradičný silvestrovský večierok 31. decembra 1889. Oficiálne otvorenie sa uskutočnilo 12. augusta 1890 v rámci Augustových slávností.

Mariša bratov Mrštíkovcov patrí nepochybne ku klenotom českej dramatickej spisby a určite patrí k vrcholom obdobia realizmu na sklonku 19. storočia. Špecifikom tejto dobre známej hry je jazyk – moravský dialekt, v ktorom ju autori napísali. O čo väčšou devízou pre hru samotnú to je, o to väčší problém spôsobil tento fakt pražským hercom pri jej prvom uvedení v Národnom divadle v roku 1894.

Naopak, satisfakciou pre autorov a vtedy ešte len ochotníckych martinských hercov bolo, keď ju uviedli v Slovenskom spevokole o dva roky neskôr. Predstavenie navštívil Alois Mrštík, ktorý sa o martinskej Mariši vyjadril veľmi pochvalne. Veľký úspech slávila martinská Mariša v podaní Oľgy Solárovej a v réžii česko-slovenského režiséra Jiřího (Juraja) Svobodu aj v roku 1983, keď ju vo vtedajšom DSNP uviedli pri príležitosti Roku českého divadla.

Večer Sežrals všechen utrejch z trámu. Zdechni!, pod režijnou taktovkou Davida Vyhnánka, pripravili: Michal Gazdík, František Výrostko, Barbora Palčíková, Tomáš Grega a Miro Dacho. O svoje spomienky sa podelili, a záver večera pútavým rozprávaním obohatili, Viliam Hriadel a František Výrostko, ktorý v Mariši v roku 1983 stvárnil postavu Fraňa.

Vo štvrtok 16. novembra o 18:30 hod. sa v Brepte uskutoční už tretí hudobný večer s názvom Naši Pražania nám rozumějí. v réžii Davida Vyhnánka, ktorý bude venovaný družobným  kontaktom  martinského DSNP a pražského Divadla E. F. Buriana. Predstavia sa: Matej Babej, Tomáš Grega, Viliam Hriadel a Miro Dacho.

Projekt Dva národy - jeden Dom II. je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama