Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Žilinský kraj najúspešnejší v celoslovenskej súťaži Vráťme knihy do škôl

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: PxHere
Uverejnené: 26. apríl 2024

Žilinský samosprávny kraj sa v tomto roku po prvýkrát zapojil ako spoluorganizátor do celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl, ktorej hlavným organizátorom je Bratislavský samosprávny kraj.  V súťaži sme počtom príspevkov (3354) porazili všetky ostatné samosprávne kraje.

Obľúbený celoslovenský projekt s dlhoročnou tradíciou je určený pre materské, základné a stredné školy. Žilinský samosprávny kraj sa do súťaže zapojil po prvýkrát. S počtom 3354 príspevkov od 1978 súťažiacich zo 113 škôl (materské, základné a stredné školy) sme sa stali najaktívnejším krajom. Do súťaže sa v najväčšom počte príspevkov zapojili žiaci 1. a 2. ročníka ŽS (sexta, septima) a materské školy. K najčítanejším knihám patril Harry Potter (Joanne K. Rowlingová) – rôzne diely, Malý princ (A. De Saint – Exupéry), ale aj klasické rozprávky ako Danka a Janka, Červená Čiapočka a pod. Deti a žiaci mohli uviesť aj svojho „Knižného anjela“ - osobu alebo inštitúciu, ktorá ich motivuje k čítaniu kníh.

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Ďakujem všetkým žiakom aj pedagógom, vďaka ktorým sa nám poradilo obsadiť prvé miesto spomedzi všetkých ôsmich krajov. Blahoželám všetkým oceneným  školám a jednotlivcom. V súčasnej záplave informácii z rôznych zdrojov považujem za veľmi dôležité, aby deti čítali, aby čítali  s porozumením a učili sa cez príbehy rozumieť svetu, rozlišovať pravdu a lož  a kriticky myslieť.

Súťažilo sa v troch kategóriách – materské školy, základné školy a stredné školy. Každá kategória sa hodnotila samostatne. Podmienkou účasti v súťaži bolo prečítať (aspoň) jednu knihu podľa vlastného výberu a následne v prípade materských škôl nakresliť obrázok, v prípade žiakov I. stupňa ZŠ nakresliť obrázok alebo napísať text, žiaci II. stupňa ZŠ a žiaci stredných škôl mali zaslať text v ktorom opísali, prečo si konkrétnu knihu zvolili a čím ich prečítanie knihy obohatilo. Z doručených príspevkov sme vyžrebovali víťazov jednotlivých kategórií. Víťazi na 1. mieste v kategóriách Základné a stredné školy a tiež Knižní anjeli získavajú od ŽSK čítačky kníh a od Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je organizátorom súťaže poukážku na nákup kníh.

Kategória Materské školy: MŠ Pribiš – poukaz v hodnote 20 eur na nákup kníh. Víťazi: 1. miesto Marek Mikulaj z MŠ Pribiš, 2. miesto Stela Lesková z MŠ Lysica, 3. miesto Gabriela Šimalová zo ZŠ s MŠ Vitanová. Knižný anjel v tejto kategórii: Katarína Buckulčíková z MŠ Pribiš (čítačka).

Kategória  Základné školy: Spojená škola Belá  - poukaz v hodnote 40 eur na nákup kníh. Víťazi: 1. miesto Alžbeta Hlavoňová zo ZŠ E. Lániho Bytča (čítačka), 2. miesto Juraj Masár zo ZŠ Nade Hejnej Martin, 3. miesto Jonáš Mikušiak zo ZŠ s MŠ Oravské Veselé. Knižný anjel: Andrea Maďarová, ZŠ s MŠ Čimhová (čítačka).

Kategória Stredné školy: Obchodná akadémia D. M. Janotu v Čadci – poukaz v hodnote 50 eur na nákup kníh. Víťazi: 1. miesto Matej Bobrovský zo Spojenej školy Nižná (čítačka), 2. miesto Bianka Maslíková z Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci, 3. miesto Patrik Taraba zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií I. G. v Tvrdošíne. Knižný anjel: Katarína Gažová, Gymnázium v Kysuckom Novom Meste (čítačka).

V celoslovenskom hodnotení na základe vyhodnotenia odbornej poroty vyhrávajú ceny od Bratislavského samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja za písanie títo žiaci: 6. ročník ZŠ (prima) - 3. miesto (40 eur poukaz), Natália Gužíková, Gymnázium Bytča, 8. ročník ZŠ (tercia) - 1. cena (70 eur poukaz ) Andrej Ivan, Základná škola s materskou školou Staškov, 9. ročník ZŠ (kvarta) – 3. miesto (40 eur poukaz) Ľudmila Jagelčáková – Gymnázium Martina Hattalu, Trstená.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama